YAYINLANDI: Konu 'Ek ödemeler'

YAYINLANDI: Konu 'Ek ödemeler'
12 Ocak 2021 - 11:48
Sağlık Bakanlığı 'SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK' yayınladı.

Yeni değişiklik bugünkü Resmi Gazetede yayınlandı. Yönetmeliği aşağıda okuyabilirsiniz. 

Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ
PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE
 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 1/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


SGK Dünyası