Personel alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı! - Hangi kurum kaç kadro açtı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Danıştay Başkanlığı personel alımı için sınav duyurusu yaptı.

Personel alım ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı! - Hangi kurum kaç kadro açtı?
30 Aralık 2021 - 15:01

Resmi Gazete'de yayımlanan personel alım ilanlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 250 defterdarlık uzman yardımcısı ve 65'i avukat olmak üzere 386 personel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 10 uzman yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 35 il göç uzman yardımcısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü çeşitli branşlarda 70 mühendis, Sağlık Bilimleri Üniversitesine 58 sözleşmeli personel, Danıştay Başkanlığı 5 hizmetli kadrosuna atama yapılacak.


AYRINTILAR!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel (4/B) İstihdamına İlişkin Giriş Sınavı İlanı

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere giriş sınavı yapılmak suretiyle aşağıdaki ekte görev yeri ve kontenjanı belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel istihdam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel (4/B) İstihdamına İlişkin Giriş Sınavı İlanı Ayrıntıları İçin TIKLAYIN
 

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı İl Göç Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Duyurusu

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (35) adet İl Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş sınavı ile İl Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. Yazılı sınav Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ne yaptırılacaktır. Sözlü sınav ise Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı İl Göç Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav Duyurusu Ayrıntıları için TIKLAYIN


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Savunma Sanayii Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 nci derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim bölümleri ve öğrenim bölümü karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu Ayrıntılar için TIKLAYIN
 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis Alımı Duyurusu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere;
Ekte belirtilen il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 70 (yetmiş) adet Mühendis kadrosuna, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” çerçevesinde 28 Şubat 2022 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis Alımı Duyurusu Ayrıntılar için TIKLAYIN


Danıştay Başkanlığı Kadrolu Personel Alım İlanı

Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi uyarınca 2020 KPSS (B) Grubu (KPSSP3, KPSSP93, PSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav
sonucuna göre 11. dereceli beş (5) Hizmetli kadrosuna atama yapılacaktır.

Danıştay Başkanlığı Kadrolu Personel Alım İlanı Ayrıntılar için TIKLAYIN

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Duyurusu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 58 (elli sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Duyurusu
Ayrıntıları için TIKLAYIN


SGK Dünyası