Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 80 Sözleşmeli personel alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 80 Sözleşmeli Personel alımı için sınav duyurusu yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 80 Sözleşmeli personel alacak
17 Kasım 2021 - 00:49
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 80 Sözleşmeli Personel alımı için sınav duyurusu yaptı. Yapılan duyuruda Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde istihdam edilmek üzere Hemşire, Laborant, Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme), Sağlık Teknikeri (Anestezi), Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp), Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek), Destek Personeli (Temizlik Görevlisi),  personeli alımı gerçekleştirecek.


BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 
2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
3-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
4-657 Sayılı Kanunun 53’ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. 
5-Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak.) 

6-Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı fesih etmemiş olmak. 
7-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 
8-Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 


BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER NELER?

1-    Başvuru Dilekçesi (www.omu.edu.tr adresinden temin edilecektir) 
2-    Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
3-    Diploma aslı ve fotokopisi veya mezuniyet belgesi  
4-    Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi (2020 KPSS) 
5-    Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 
6-    1 adet vesikalık fotoğraf


SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin gerçekleştireceği 80 sözleşmeli personel alımı için başvurular 16 Kasım 2021'de başlayıp 30 Kasım 2021'e kadar devam edecek.

Adaylar başvuruları 30 Kasım 2021'e kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. 


HANGİ ÜNVANDA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

UNVAN
 
ADET KPSS PUAN TÜRÜ ARANILAN NİTELİKLER
 
Hemşire
 
45
 
KPSSP3
-Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu lisans mezunu olmak.
 
Laborant
 
2
 
KPSSP93
-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı ön lisans mezunu olmak.
Sağlık Teknikeri
(Tıbbi Görüntüleme)
 
 
8
 
KPSSP93
-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programından mezun olmak.
Sağlık Teknikeri (Anestezi) 
 
5
 
 
KPSSP93
-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Programından mezunu olmak.
 
Sağlık Teknikeri
(Nükleer Tıp)
 
2
 
KPSSP93
-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Nükleer Tıp Teknikerliği bölümü ön lisans programından mezun olmak.
 
Diğer Sağlık Personeli
 
 
8
 
KPSSP93
-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Teknikeri veya Paramedik bölümü ön lisans programlarından birinden mezun olmak
 
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)
 
 
 
 
 
 
     2
 
 
 
 
 
 
       KPSSP93
-İlgili Yüksekokulların Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması, Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak. -2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-Vardiyalı            çalışmaya            engel    durumu bulunmamak.
-Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. 
 
 
Destek Personeli
(Temizlik Görevlisi)
 
 
8
 
 
KPSSP94
-Ortaöğretim kurumlarından (lise ve dengi) mezun olmak.
-2020 KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. 
 


Ondokuz-Mayıs-Universitesi-Sınav-Duyurusu-Tam-Metni-icin-Tıklayın.pdf

SGK Dünyası