Maaş Alırken Dikkat - AGİ Rakamı Düşük Yatmış Olabilir! 

Maaş Alırken Dikkat - AGİ Rakamı Düşük Yatmış Olabilir! 
19 Ocak 2021 - 00:35

Maaş Alırken Dikkat - AGİ Rakamı Düşük Yatmış Olabilir! 

Bilindiği üzere, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak belirlenmişti. 

2.825,90 TL olarak belirlenen net Asgari Ücrete, bekar işçiyeödenen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahildir.

Ancak eşin çalışma durumu ve çocuk sayısına göre AGİ tutarı değişeceği için bu kişilerin AGİ dahil net asgari ücret tutarı da farklılık gösterecektir.

Bir diğer ifade ile AGİ’deki artışlar, net asgari ücretin üzerine eklenecektir.

Buna göre örneğin bekar bir işçinin net asgari ücreti 2.825 Lira 90 Kuruş iken evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu bir işçinin net asgari ücreti 3.013,72 TL olacaktır.

Ayrıca Asgari Geçim İndirimi (AGİ), milyonlarca çalışan için ek bir gelir kaynağıdır. Boşanan eşler, nafaka durumu, çocuğun velayetinin babada olması ve evlat edinme gibi özellikli durumlarda AGİ uygulamasının nasıl olacağı önem arz etmektedir.

Bu özellikli durumların bilinmemesi nedeniyle çalışanlara düşük AGİ ödendiği görülmektedir. Örneğin eşi emekli olan çalışana, bekan AGİ’si yatabilmektedir. 

Bu nedenle maaş alan kişilerin AGİ rakamlarını kontrol etmeleri önemlidir. 

Eşlerin her ikisinin de ücretli olması durumunda asgari geçim indirimi uygulamasında çocukları hangi eş bildirecektir?

• Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dâhil edilecektir.

Asgari geçim indiriminde; aile fertlerinin, emekli maaşı olanların ve boşanmış ücretlinin çocukları asgari geçim indiriminden nasıl yararlanmaktadır?

• Ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı,
• Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecek,
• Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecek,
• Çocuklar için asgari geçim indiriminden, boşanan eşlerden her ikisinin de çalışması durumunda nafakaya hükmedilen eşin,
• Çocuklar için nafaka ödenmesine karar verilmesine rağmen boşandığı eşi tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin belgelendirilmesi durumunda, çalışanın bu çocukları için, asgari geçim indiriminden yararlanması mümkündür.
• Nafakaya hükmedilen ve bu yükümlülüğünü yerine getiren eşin çalışmaması veya emekli olması durumunda, diğer çalışan eşin çocukları için asgari geçim indiriminden yararlanması söz konusu değildir.

Kimler çalışmayan eş statüsündedir?

• Sadece aktif ücretli olarak çalışan eş, çalışan eş statüsündedir. Örneğin eşiniz serbest avukat ya da serbest doktor olarak çalışıyorsa bu eş, asgari geçim indirimin hesabında çalışmayan eş olarak dikkate alınacaktır. Örneğin eşiniz ücretli olarak devlet hastanesinde çalışıyorsa bu çalışan eş statüsünde dikkate alınacaktır.

 

AGİ tutarlarındaki artışa göre 2021 AGİ Dahil Asgari Ücret rakamları şu şekilde olacak...

Medeni Durum

Aylık Tutar

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar)

2.825,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)

2.879,57 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)

2.919,81 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)

2.960,06 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)

3.013,72 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu)

3.013,72 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu)

3.013,72 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan)

2.825,90 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu)

2.866,15 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu)

2.906,40 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu)

2.960,06 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu)

2.986,89 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu)

3.013,72 TL


SGK Dünyası