Çalışan ve İşverenler - İşte A'dan Z'ye merak edilen sorular ve cevapları!

Çalışan ve İşverenler: İşte A'dan Z'ye merak edilen sorular ve cevapları: Asgari Ücret ne demek? - AGİ ne demek? - Çalışan ne demek? - İşveren ne demek? İşyeri ne demek? - Yıllara göre Asgari Ücret ve dolar karşılığı - Asgari Ücret ve AGİ tutarları -  Yıllara göre net Asgari Ücretin işverene maliyeti  - Yıllara Göre Açlık Sınırı - TÜRK-İŞ. Cevaplar, haberin içinde...

Çalışan ve İşverenler - İşte A'dan Z'ye merak edilen sorular ve cevapları!
18 Aralık 2021 - 23:47

BİLGİ
Asgari Ücret ne demek? - AGİ ne demek? - Çalışan ne demek? - İşveren ne demek? İşyeri ne demek?


Asgari Ücret ne demek?

Asgari ücret: 'İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret.'
 

AGİ ne demek?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ): Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir.
 

Çalışan ne demek?

Çalışan: 'Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişi'.
 

İşveren ne demek?

İşveren: 'Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar'.

İşyeri ne demek?

İşyeri: 'Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçları da içeren organizasyon.'

BİLGİ 

Yıllara göre Asgari Ücret ve dolar karşılığı - Asgari Ücret ve AGİ tutarları -  Yıllara göre net Asgari Ücretin işverene maliyeti  - Yıllara Göre Açlık Sınırı - TÜRK-İŞ!Yıllara göre Asgari Ücretin Dolar Karşılığı

YIL

DOLAR KURU

ASGARİ ÜCRETİN DOLAR KARŞILIĞI

2010

1,545

373,18

2011

1,8980

331,90

2012

1,7862

392,52

2013

2,1343

362,18

2014

2,3311

362,91

2015

2,9233

324,65

2016

3,5255

369,02

2017

3,7787

371,57

2018

5,2905

303,01

2019

5,9507

339,60

2020

7,4327

312,76

2021

16,3652

172,67

2022

16,3652

259,90
Asgari Ücret ve AGİ tutarları

Medeni Durum

Oran %'si

Brüt Asgari Ücret

Net Asgari Ücret

Net Asgari Ücret + Agi

Tutar

5.380,36

3.846,47

 

Bekar

403,53

5.380,36

3.846,47

4.250,00

Evli eşi çalışmayan

484,23

5.380,36

3.846,47

4.330,71

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

544,76

5.380,36

3.846,47

4.391,23

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

605,29

5.380,36

3.846,47

4.451,76

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

686,00

5.380,36

3.846,47

4.532,47

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

686,00

5.380,36

3.846,47

4.532,47

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

686,00

5.380,36

3.846,47

4.532,47

Evli eşi çalışan

403,53

5.380,36

3.846,47

4.250,00

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

464,06

5.380,36

3.846,47

4.310,53

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

524,59

5.380,36

3.846,47

4.371,06

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

605,29

5.380,36

3.846,47

4.451,76

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

645,64

5.380,36

3.846,47

4.492,12

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

686,00

5.380,36

3.846,47

4.532,47

 

Yıllara Göre Açlık Sınırı - TÜRK-İŞ!

Dört Kişilik Ailenin Açlık ve Yoksulluk Sınırı (TL/Ay) 

 

Kasım 2020

Aralık 2020

Ekim 2021

Kasım 2021

Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 

694,64 

711,22

852,46 

881,98 

Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 

575,85 

592,22 

709,09 

730,71 

15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 

746,20

768,21

912,01

943,85

4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 

499,99

518,29 

619,64 

635,01

Açlık Sınırı 

2.516,67

2.589,94 

3.093,20

3.191,55 

Yoksulluk Sınırı 

8.197,62 

8.436,27

10.075,58

10.395,91

* Gıda harcaması tutarı, yuvarlama nedeniyle, toplamda farklı olabilmektedir
** Kaynak: Türk-İş (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu)
Yıllara göre net Asgari Ücretin işverene maliyeti 

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


SGK Dünyası