2022 Yılı Engelli İndirim Tutarları Ne Kadar Oldu?

2022 yılında geçerli olacak Engelli İndirim Tutarları, Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenerek Resmi Gazetede yayınlandı.

2022 Yılı Engelli İndirim Tutarları Ne Kadar Oldu?
21 Aralık 2021 - 14:57
Engellilik indirim tutarlarına ilișkin rakamlar, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Bașkanlığı tarafından yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirleniyor.

2022 yılına ilișkin engelli indirim tutarlarını belirleyen Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 317), 21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
 
Birinci derece engelliler için2.000 TL
İkinci derece engelliler için1.170 TL
Üçüncü derece engelliler için500 TL


Engellilik İndirimi Nedir?


Engellilik İndirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari % 40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır.


Engellilik bulgularına göre girecekleri derecelere esas oranlar;
  • Asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli,
  • Asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli,
  • Asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı üçüncü derece engelli
 olarak belirlenmektedir.


Engellilik indiriminden kimler yararlanır?

Engellilik indiriminden;
  • Engelli Ücretli (Hizmet erbabı),
  • Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli (hizmet erbabı),
  • Engelli serbest meslek erbabı,
  • Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,
  • Basit usulde vergilendirilen engelliler
yararlanır.


"Bakmakla yükümlü olduğu kişi” ne demektir?

“Bakmakla yükümlü olunan kişi” ifadesi, engellilik indirimi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 222 seri no’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde tanımlanmıştır. Bu ifadeden, engelli kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır. Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılacaktır.
Kaynak: BMVDB (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı)