Asgari Ücret Yönetmeliği değişti - Ayrıntılar!

- Asgari Ücret Yönetmeliği değişti. Değişiklik bugünkü Resmi Gazete de yayınlandı... Yeni Yönetmelikle, Asgari Ücrete Ek Zam yapılacak (Bugün açıklanacak). 

Asgari Ücret Yönetmeliği değişti - Ayrıntılar!
01 Temmuz 2022 - 09:45

- Asgari Ücret Yönetmeliği değişti. Değişiklik bugünkü Resmi Gazete de yayınlandı... Yeni Yönetmelikle, Asgari Ücrete Ek Zam yapılacak (Bugün açıklanacak). 
 

YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/8/2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.”
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.

 


SGK Dünyası