Asgari Ücret ne demek? - Asgari ücret nasıl ve ne kadar süreyle belirlenir?

Asgari ücret ne demek? Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücret ne kadar bir süre için belirlenir? Asgari ücrette eşitlik ne demek?

Asgari Ücret ne demek? - Asgari ücret nasıl ve ne kadar süreyle belirlenir?
31 Mart 2022 - 15:26

- Asgari ücret ne demek?

- Asgari ücret nasıl belirleniyor?


Asgari ücret: 'İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret'
 

Asgari ücrette eşitlik ne demek?

Asgari ücrette eşitlik: 'Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ile benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz.'
 

Asgari ücret nasıl belirlenir?

'Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur.'


 

Asgari ücret ne kadar süreyle belirlenir?

'Ücret en geç iki yılda bir olmak üzere belirlenir. Komisyon, ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulundurur.'
 


SGK DÜNYASI