Akademik Personel Alacak

Akademik Personel Alacak
22 Kasım 2020 - 17:39

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör ve Doçent alınacaktır.

Profesör Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların; Özgeçmişlerini, Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Doçentlik Belgesi ve Yabancı Dil Belgelerini, yayın listelerini, yayın listesindeki bilimsel yayınlarını (başlıca araştırma eseri ayrı olarak belirtilmelidir), kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de içeren PDF formatında hazırlanmış olan7 (yedi) adet CD veya taşınabilir bellek ile başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte, Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Doçent Kadrosuna Müracaat Edecek Adayların: Özgeçmişlerini, kadroya başvuru dilekçelerini (PDF formatında ve imzalı), Diplomalarını (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik, Uzmanlık), Doçentlik Belgesi ve Yabancı Dil Belgelerini, yayın listelerini, yayın listesindeki Bilimsel yayınlarını, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tabloları (Aday Akademik Değerlendirme Formu) ile bu Kriterler uyarınca yapılan tüm bilimsel çalışma ve faaliyetlerini kapsayan belge ve bilgileri de içeren PDF formatında hazırlanmış olan 5 (beş) adet CD veya taşınabilir bellek ile başvuru evrakları (basılı olarak dosya halinde teslim edilecektir) ile birlikte Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURU EVRAKLARI (CD veya taşınabilir bellekler ile birlikte basılı olarak 1 takım dosya halinde teslim edilecektir.)

 1. Kadroya Başvuru dilekçesi

 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 3. 1 adet biyometrik fotoğraflı Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu

 4. Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listeleri ve YÖK Formatlı Özgeçmiş (Özgeçmiş formatına Üniversitemiz  https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar-637209102723092927/formlar  web adresinden ulaşılabilir.)

 5. Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı “Resmi Kurum” olarak seçilerek e-devletten alınacaktır.)

 6. Doçentlik Belgesi, Uzmanlık Belgesi ve Diplomalar (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sanatta Yeterlik) fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış olmalıdır.

 7. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri’ne göre, adayın bilimsel yayınlarının puanlandırılmış tablosu (Aday Akademik Değerlendirme Formu)

 8. 1 adet biyometrik fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

 9. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

 10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecek olup, Resmi Kurumlarca onaylanmış olmalıdır.)

 11. Profesör kadrosuna müracaat edecek adayların Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden ayrıca yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR:

 1. Yukarıda bahsi geçen ilgili tüm dilekçe ve formlara https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/formlar-637209102723092927/formlar web adresinden ulaşılabilmektedir.

 2. İlan edilen bütün unvanlar için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların YÖK ve/veya Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

 3. Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

 4. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

 5. Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde yapılacaktır.

 6. İlanın Son Başvuru tarihi ilanımızın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15. (onbeşinci) gündür. 7-Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 1. Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” yönergesine https://personel.istanbulc.edu.tr/tr/content/mevzuat/kriterler web adresinden ulaşılabilir.

 2. Profesör ve/veya Doçent kadrolarına başvuran adaylardan Doçentlik Sözlü Sınavına girmemiş olanların, Personel Daire Başkanlığı’nın web sayfasında yer alan “Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi” ni doldurarak başvuru işlemleri sırasında ayrıca teslim etmeleri gerekmektedir.

 3. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayın/adayların atamaları yapılmayacaktır. Başvuran adayın/adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

 4. Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, 28.02.2020 tarihli, E.17299 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısıyla bildirilen 27.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

 5. İdare uygun gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal edebilir.

 6. İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 20.11.2020

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 04.12.2020 (mesai saati bitimi itibariyle)

 

ANABİLİM DALI/PROGRAM

UNVAN

ADET

AÇIKLAMA

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

 

 

GENEL CERRAHİ

 

 

DOÇENT

 

 

1

Yurt dışında uluslararası tanınırlığı olan bir merkezde Karaciğer tümörlerinin laparoskopik tedavisi ile ilgili en az 1 yıl çalışmış olmak, laparoskopik Karaciğer

cerrahisi alanında deneyim sahibi olmak ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

 

PROFESÖR

 

1

 

HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

PROFESÖR

1

 

HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

TÜRKÇE EĞİTİMİ

 

PROFESÖR

 

1

Doktora ve Doçentliğini Türkçe Eğitimi alanından almış olmak, anadil ve yabancı dil olarak Türkçe

Öğretimi ve Türkçe Öğretiminde İletişim Odaklı Dil Öğretimi çalışmaları yapmış olmak.

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

 

DOÇENT

 

1

Okul Öncesi Eğitimi alanında Eğitim Psikolojisi, Anne Eğitimi ve Annelerin Kaygıları alanlarında bilimsel

çalışmalar yapmış olmak.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

DOÇENT

1

Eğitimde Sanal Gerçeklik ve Çevirimiçi sınavlar alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

CEVHER HAZIRLAMA

PROFESÖR

1

 

ULAŞTIRMA

PROFESÖR

1

 

ENERJİ

DOÇENT

1

 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1

 

YAPI

DOÇENT

1

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ

DOÇENT

1

Spor Fizyolojisi Alanında Yüksek Lisans; Spor Sağlık Bilimleri Bilim Dalında Doktora yapmış olmak.

VETERİNER FAKÜLTESİ

 

 

VETERİNERLİK ANATOMİ

 

 

PROFESÖR

 

 

1

Veteriner Hekim olmak. Veterinerlik Anatomisi alanında Doktora yapmış ve bu alanda Doçentlik unvanını almış olmak; Osteoloji, Kanatlı Hayvan

Anatomisi ve Stereoloji konularında bilimsel çalışmaları bulunmak.

 

VETERİNERLİK BİYOKİMYA

 

PROFESÖR

 

1

Veteriner Hekim Olmak. Veterinerlik Biyokimyası

alanında doktora yapmış ve bu alanda Doçentlik unvanını almış olmak.

 

VETERİNERLİK BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ

 

PROFESÖR

 

1

Veteriner Hekim Olmak. Doçentlik unvanını Veteriner Gıda Hijyeni ve Teknolojisi bilim alanından almış olmak, Et Kalitesi, Paketleme ve Duyusal Analiz

Teknikleri üzerine çalışmaları olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

 

DOÇENT

 

1

Doçentliğini Finans alanından almış olmak, Muhasebe, Finans, Bankacılık, Finansal Modelleme,

Türev Ürünleri ve Risk Yönetimi konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

 

 

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI

 

 

DOÇENT

 

 

1

Doçentliğini Muhasebe alanından almış olmak, Muhasebe, Denetim, Maliyet Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Finansal Analiz, TMS-TFRS, KOBİ

TFRS ve BOBİ FRS konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 

RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ

 

DOÇENT

 

1

Gazetecilik ve Medya alanında Doçent unvanı almış olmak. Yeni Medya, Sosyal Medya, İnternet

Gazeteciliği alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum