10 bin personel alımında detaylar belli oldu! Başvuru şartları neler? Atananlar ne kadar maaş alacak?

Sağlık Bakanlığı'nın KPSS puanına göre alım yapacağı 10 bin sözleşmeli personel alımı için ÖSYM kılavuzu yayınladı. Başvuru şartları neler? Atananlar ne kadar maaş alacak? Başvurular nereden yapılıyor?

10 bin personel alımında detaylar belli oldu! Başvuru şartları neler? Atananlar ne kadar maaş alacak?
16 Mart 2022 - 12:37
Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin sürekli işçi alımına ilişkin başvuruları başladı.15 Mart 2022 tarihinde başlayan başvurular, 21 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek.   

Sürekli işçi olmak isteyenler, başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları gerekecek. 

Sağlık Bakanlığı'nın 10 bin sürekli işçi alımında ki en önemli hususladan biri alımların il bazında olacak olması. Yani sürekli işçi olmak isteyenler Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sisteminde adresinin kayıtlı olduğu ildeki boş kadrolara başvurma şansı olacak. Sistem farklı illere başvuru yapmaya izin vermiyor.

Yapılacak başvurularda bir kişi sadece bir kadro için başvuruda bulunabilecek.


10 Bin Sürekli İşçi Alımında Mülakat Yapılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işçi alımlarının mülakat ile olup olmayacağını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:

Bakanlığımıza KPSS ile alınacak sözleşmeli 10.000 yeni çalışma arkadaşı için ÖSYM kılavuzu yayınladı. Aramıza sürekli işçi kadrosuyla katılacak 10.000 arkadaşımız için ilgili ilan Resmi Gazete’de yer aldı. Mülakat sınavı yapılmamaktadır. Bizi buluşturacak haberleri bekliyoruz.


10 bin sürekli işçi ilanının detayları şöyle;
 • İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15/03/2022 – 21/03/2022 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir. 
 • Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır. 
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Mevzuat gereği bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır. 
 • İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.  
 • Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir. 
 • Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.  
 • Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlatılacak.


Sağlık Bakanlığı 10 Bin Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

 • 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak. 
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.  
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.  
 • İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Mart 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir). 
 • Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. 
 • Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir). 
 • İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak. 
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak. 
 • Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak. 
Personel alımına ilişkin detaylar için TIKLAYIN

SGK Dünyası