Yıllık izin nedir? - Yıllık izin nasıl hesaplanır?

Yıllık izin nedir? - Yıllık izin nasıl hesaplanır?
04 Kasım 2021 - 16:30
Çalışanlar, önemli bir konu 'Yıllık İzin'. Peki,

- Yıllık izin nedir ve yıllık izin nasıl hesaplanır?

Ayrıntılar...


Yıllık İzin Nedir;

T.C. Anayasa'sının 50. maddesinde güvence altına alınan dinlenme hakkı 4857 S. İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlar açısından da önem arz etmektedir. İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde lmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. Bu en az bir yıllık sürenin başlangıcı iş sözleşmesinin yapıldığı gün değil, maddede açıkça belirtildiği üzere, işçinin işe başladığı gündür.


Yıllık İzin Nasıl Hesaplanır;

4857 Sayılı İş Kanunu yıllık izin gün sayılarını iki parametre kullanarak belirlemiştir. Bunlardan ilki çalışanın yaşı diğeri ise çalışanın o işyerindeki kıdemi yani çalışma süresidir. Yaş parametresi ile belirli bir yaşın altındaki ve üstündeki çalışanlar gözetilmiş, kıdem parametresi ile de çalışanın o işyerindeki izin süresi, kıdemi ile doğru orantılı olarak arttırılmıştır. Kanunun 53. maddesinde; çalışanın yaşı ve kıdemi ile hak kazanacağı yıllık izin gün sayıları şöyledir:

1. Kıdem 1-6 yıl (5. yıl dahil 6. yıl hariç) arasında çalışanlara, 14 günden,
2. Kıdemi 6-16 yıl (6. yıl dahil 15. yıl hariç) arasında olanlara, 20 günden ve
3. Kıdemi 15 yıl (15. yıl dahil) ve daha fazla olanlara ise 26 günden az yıllık ücretli izin verilemez
.

Ancak 18 yaşından küçüklere (18. yaş dahil) ve 50 yaşından büyüklere (50. yaş dahil) 20 günden az yıllık ücretli izin verilemez. Bu süreler yasanın belirlediği taban sürelerdi ve bireysel iş sözleşmeleri ya da toplu iş sözleşmeleri ile bu süre arttırılabilir.

Kaynak: Ramazan Ünalan Mali Müşavirlik ve Danışmanlık
SGK Dünyası