YAYINLANDI: Konu 'Yurt dışı borçlanma'

Yayınlanan kanunda, Yurt dışı sigorta' ile ilgili önemli bir düzenlemede yer aldı. Yeni düzenlemeyi aşağıda okuyabilirsiniz.

YAYINLANDI: Konu 'Yurt dışı borçlanma'
26 Haziran 2020 - 09:10

'BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN' Resmi Gazetede yayınlandı. Yayınlanan kanunda, Yurt dışı sigorta' ile ilgili önemli bir düzenlemede yer aldı. Yeni düzenlemeyi aşağıda okuyabilirsiniz.

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Süreleri...

MADDE 3 – 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“C) Yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları bu madde kapsamında değerlendirilmez ve kesilmez. Bu maddede geçen kısa süreli çalışmaya tabi işler yönetmelik ile belirlenir.”

SGK Dünyası