Uzaktan ve hibrit çalışmaya geçişle birlikte Avrupa'daki işletmelerin üçte ikisi 2021 yılı BT harcamalarını artırıyor

Uzaktan ve hibrit çalışmaya geçişle birlikte Avrupa'daki işletmelerin üçte ikisi 2021 yılı BT harcamalarını artırıyor
11 Mayıs 2021 - 16:48
  • Tüm sektörlerin BT yatırımı tercihlerinde ilk üçü uzaktan BT desteği, bulut tabanlı çözümler ve siber güvenlik altyapısı oluşturuyor.
  • Çalışanların yüzde 67'si her yerden çalışma modelinin benimsenmesini beklediğinden, dizüstü bilgisayar satın alma kararları önceliklendirildi.
  • İşletmelerin yüzde 81'i güvenliği hayati bir noktada gördüğü için yatırımlar bu alanda hız kazandı.


AYRINTILAR

Dynabook Europe GmbH, Avrupa'da BT karar vericilerinin yüzde 65'inin uzaktan ve hibrit çalışmayı yaygınlaştırmak ve iş sürekliliğini desteklemek için bu yıl daha fazla BT bütçesine erişebildiklerini ortaya koyan ‘The Hybrid Shift: Managing an increasingly remote workforce’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Dynabook ve Walnut Unlimited iş birliğiyle gerçekleştirilen ve önümüzdeki bir yılın iş modelleri, BT harcamaları ve cihaz önceliklerini konu alan araştırmaya İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda'da çeşitli sektörlerden orta ve büyük ölçekli işletmelerde çalışan 1.000'in üzerinde üst düzey BT karar verici katıldı.  

Araştırmaya katılan tüm bölgelerde işletmeler BT harcamalarında artış olduğunu belirtti. İspanya'daki işletmelerin yüzde 71'i önümüzdeki yıl içinde teknoloji harcamalarını artıracaklarını belirtirken, İspanya'yı yüzde 70'le Hollanda'daki işletmeler takip etti. Finans kuruluşlarının dörtte üçünden fazlası (yüzde 76) bütçelerin artacağını belirtirken, imalat işletmelerinin yüzde 73'ü bütçede herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtti. BT bütçesini artırma olasılığı en düşük olan işletmeler perakende sektöründe yer aldı. Bu işletmelerin yarısından biraz fazlası (yüzde 54) BT harcamalarını artırmayı planladıklarını belirtti.

 

Uzaktan çalışma yönelimi devam ediyor

Araştırmaya göre BT harcamalarındaki bu artışın en önemli nedeni çalışma modelleri ve konumlardaki değişiklik. Araştırma, çalışanların üçte ikisinden fazlasının (yüzde 67) pandeminin sona ermesinden sonra evden veya sabit olmayan bir konumdan çalışmayı beklediğini ortaya koydu. Pandemi öncesinde bu beklenti sadece yüzde 53'tü. 

Büyüyen uzak iş gücünün üretkenliğini sağlama konusunda soru sorulduğunda, çalışmaya katılan işletmelerin yarısından fazlası (yüzde 51), çalışanlara uzaktan destek/yardım sağlamaya öncelik vereceklerini belirtti. Dynabook tarafından 2018'de yapılan benzer araştırmalarla karşılaştırıldığında, bu oranın yüzde 29 olması dikkat çekici. Şirketlere göre güvenli iletişim ve iş birliği araçları çalışanların üretkenliği açısından en önemli konulardan biri olarak görülüyor. BT karar vericilerinin yüzde 41'i güvenli iletişim ve iş birliği araçlarının çalışan performansını desteklemenin hayati bir noktada olduğunu belirtirken yüzde 37'si BT eğitiminin önemli bir faktör olduğunu belirtti. 

 

Şirketlerin öncelikleri değişiyor 

Araştırma ayrıca, Avrupalı işletmelerin dijital dönüşümü hızlandırmaya devam ettiğini ve yeni bir uzak ve hibrit iş gücünü desteklemek için kendilerini sağlam bir BT altyapısıyla donattığını ortaya koydu. Çalışmaya katılan karar vericilerin yüzde 50'si bulut çözümleri ve uzaktan BT yardımı teknolojilerini en üst sırada gördüklerini belirtti. İngiltere'deki işletmelerin en çok uzaktan BT desteğine öncelik verdikleri ve bu işletmelerin yaklaşık üçte ikisinin (yüzde 63) bu konuyu ana odak noktası olarak aldıkları görüldü.

Önümüzdeki yıl için bir başka önemli teknoloji yatırımı önceliği olarak siber güvenlik altyapısı öne çıkarken, bunu çalışanlar için BT eğitimi (yüzde 40) ve çalışanların ihtiyaç duyacakları cihazlarla donatılması (yüzde 37) izliyor. 

Bu teknolojilerin önemi salgın öncesi ile karşılaştırıldığında, işletmelerin yüzde 77'si güvenlik yazılımlarının daha önemli görürken, yüzde 73'ü ise iş birliği araçlarının artık daha önemli olduğunu söylüyor. İşletmelerin yüzde 70'i bulut platformlarının daha değerli olduğunu belirtirken, yüzde 62'lik bir kısım ise cihaz aksesuarlarının yeni normalde daha fazla önem kazandığını düşünüyor. 

 

Cihaz talebi artıyor 

İşletmelerin neredeyse dörtte üçünün (yüzde 74), bu tür cihazlarla ilgili satın alma kararlarını COVID-19 öncesine önceliklendirildiğini açıklayan araştırma, dizüstü bilgisayarlara verilen değerin arttığını ortaya koydu. Araştırmada dizüstü ve masaüstü bilgisayar kullanımı arasındaki en yüksek eşitsizliğin İngiltere'de olduğu ortaya çıktı. İngiltere'deki şirketlerin yüzde 90'ı dizüstü bilgisayar kullanırken yalnızca üçte biri (yüzde 33) uzaktan çalışma için masaüstü bilgisayar kullanıyor. Masaüstü bilgisayarlar Avrupa’nın diğer bölgelerinde popülerliğini (İspanya yüzde 52, Fransa yüzde 47 ve Hollanda yüzde 46) koruyor.

İşletmelerin üçte ikisi (yüzde 66) önümüzdeki bir yıl içinde uzaktan çalışma altyapılarına daha fazla dizüstü bilgisayar entegre etmeyi planlıyor. Bu, dizüstü bilgisayarlara olan güvenin 2021 yılının geri kalanında da gücünü korumaya devam edeceğini gösteriyor. 

Temel cihaz özellikleri söz konusu olduğunda, Avrupalı işletmeler artan siber saldırı uyarılarını dikkate alıyor gibi görünüyor ve işletmelerin yüzde 81'i dizüstü bilgisayar satın alırken güvenliği en önemli faktörlerden biri olarak görüyor. Diğer öncelikli özellikler arasında da bağlantı (yüzde 80), performans (yüzde 76), pil ömrü (yüzde 72) ve taşınabilirlik (yüzde 70) bulunuyor. 

Dynabook Europe GmbH Başkanı Damian Jaume, "Geçtiğimiz yıl çalışma şekillerinde benzeri görülmemiş değişiklikler oldu ve araştırmamızdan çıkan sonuca göre Avrupa'daki işletmeler altyapılarının artan uzaktan ve hibrit iş gücü taleplerini karşılaması için büyük bir yarış veriyor. Daha fazla bütçeyle donatılan işletmeler, bu yeni dünyada çalışanları güvende, bağlantılı ve üretken tutmada doğru yazılımların yanı sıra doğru donanımların oynadığı hayati rolü gördükçe cihazlara verdikleri önem de açık bir şekilde artıyor” dedi.


"Şirketlerin BT yatırımları Türkiye’de de artmaya devam ediyor"

Araştırmaya dair Türkiye İş Birimi Direktörü Ronald Ravel şöyle konuştu: “Avrupa’daki pek çok ülke gibi Türkiye de pandemi döneminde dijitalleşmenin hız kazandığı ülkelerden biri oldu. Şirketlerin BT yatırımları Türkiye’de de artmaya devam ediyor. IDC Türkiye’ye* göre 2021 yılı içinde genel bulut hizmetlerine yönelik harcamaların 350 milyon doları, güvenlik harcamalarının da 260 milyon doları geçmesi bekleniyor. Dynabook kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hareket ve güvenlik anlamında donatılmış ürünlerle hizmet verip kullanıcılarının beklentileri sonuna kadar karşılamayı hedefliyor.”