TİSK - Asgari Ücret için çözümü açıkladı!

TİSK - Asgari Ücret için çözümü açıkladı!
23 Kasım 2021 - 11:15
- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Asgari Ücret için açıklama yaptı: 'Çözüm, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasından geçiyor.'.

Asgari Ücret ne demek?

Asgari ücret: 'İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret'.


TİSK açıklaması...


 

TİSK - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu


'20 Aralık 1962 yılında kurulan TİSK Türk işverenlerini yurt içi ve yurt dışında endüstriyel ilişkiler alanında temsil etme yetkisi olan tek üst kuruluştur.

59 yıldır işletmelerin ortak sesi olan Konfederasyonumuz, üye sendikalarının temsiliyetlerinin bulunduğu çalışma alanlarına makro düzeyde çözümler getirmeyi hedefler. Çalışma yaşamına ilişkin asgari ücret, sosyal diyalog, çalışma barışı gibi ülkenin siyaset üstü olan konularında toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar.
Genel Merkezi Ankara’da olan TİSK’in çatısı altında kamu hizmeti dahil, ekonomi ve sanayinin çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren 21 üye işveren sendikası bulunur.
Türkiye ekonomisinde üretim, endüstriyel ilişkiler, rekabetçilik, verimlilik, kayıtlı istihdam, toplu iş sözleşmeleri, dış ticaret alanları TİSK’in başlıca çalışma konularıdır. 


Üye işverenlere kayıtlı yaklaşık 10 bin işyerinde, 2 milyon çalışan istihdam edilir. Gönüllü teşkilatlanma esasına göre faaliyet gösteren TİSK’in bütçesi, üye sendikalar tarafından ödenen aidatlar ile karşılanır.

TİSK kuruluşundan bu yana çalışma yaşamına ilişkin yayınları ve raporları ile işverenleri bilgilendirme amacıyla ülkenin çalışma hayatı konjonktürünü dikkate alan seminer, kongre ve konferanslar düzenler. Bu kapsamda, Türkiye’de çalışma yaşamı, işveren ve işçi taraflarına fayda sağlayacak geniş bir yayın arşivi mevcuttur.

TİSK, ulusal düzeyde sosyal taraf olarak üçlü temsil esasının geçerli olduğu tüm platformlarda, işveren kesimlerini temsil eder. Ulusal düzeyde Ekonomik ve Sosyal Konsey, Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma Meclisi, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, TBMM’nin ilgili komisyonlarında yer alır. Uluslararası düzeyde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), G20/B20 süreci, OECD nezdinde Ticaret ve Sanayi Komitesi (BIAC), Türkiye- AB Karma İstişare Komitesi (KİK), Akdeniz Özel Sektör Konfederasyonları Birliği (BUSINESSMED) nezdinde Türk işverenlerini küresel platformlarda temsil eder.'
(Kaynak: TİSK - TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU)


SGK Dünyası