Tehlike Sınıfı Nedir?

Tehlike Sınıfı Nedir?
01 Şubat 2021 - 15:59

-Tehlike Sınıfı Nedir?


Tehlike Sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubudur. 

Bilgi için kaynak: İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM).

SGK Dünyası