Taşıt kredilerinde taksit sayısı artırıldı - BDDK!

BDDK'nın yeni kararına göre yüzde 30 peşimle 48 ay vadeli araç alınabilecek (400 bin TL altı araçlar).

Taşıt kredilerinde taksit sayısı artırıldı - BDDK!
21 Şubat 2022 - 21:23

BDDK'nın yeni kararına göre yüzde 30 peşimle 48 ay vadeli araç alınabilecek (400 bin TL altı araçlar).


AYRINTILAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı


 
Karar Sayısı: 10099                                                                     Karar Tarihi: 21.02.2022
 

Kurulun 21.02.2022 tarihli toplantısında, 21.02.2022 tarih ve E-24049440-
045.01[4/5]-41528 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
 
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği)
11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 
 
a) Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;
 
  • Nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kırk sekiz ay
  • Nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup sekiz yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde otuz altı ay,
  • Nihai fatura değeri sekiz yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yirmi dört ay
  • Nihai fatura değeri bir milyon iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup iki milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde on iki ay 
 
olarak belirlenmesine,
 
b) Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının,
 
  • Nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde yetmişi aşamamasına,
  • Nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup sekiz yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde elliyi aşamamasına,
  • Nihai fatura değeri sekiz yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde otuzu aşamamasına,
  • Nihai fatura değeri bir milyon iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup iki milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde yirmiyi aşamamasına,
  • Nihai fatura değeri iki milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine,
 
c) Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı kredilerde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının taşıtın nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamamasına, bu oranın, nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin dört yüz bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, dört yüz bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanmasına,
 
- Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına
 
karar verilmiştir. 

SGK Dünyası