Swift nedir? Hangi bankalar swift sistemini kullanıyor?

Swift nedir? Swift sistemi ne zaman Türkiye'de kullanılmaya başlandı? SWIFT Türkiye Kullanıcı Grubu nedir?

Swift nedir? Hangi bankalar swift sistemini kullanıyor?
28 Şubat 2022 - 19:35

Swift nedir?

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication): 192 ülkeden 7000 adet banka ve mali kurumun üye olduğu bir ödeme sistemidir.

 

Swift sistemi ne zaman Türkiye'de kullanılmaya başlandı?

Ülkemiz bankaları da SWIFT sistemine üye olmaya 1986 yılından itibaren başlamıştır. Halen 5 banka hariç tüm bankalar bu sistemi kullanmaktadırlar.
 

SWIFT - Kullanıcı Grupları

'Her ülkedeki bankalar SWIFT’le ilgili konulardaki gelişmeler konusunda önceden haberdar olabilmek ve gerekli hazırlıkları zamanında yapabilmek için “Kullanıcı Grupları” oluşturmuşlardır. Kullanıcı Grupları SWIFT tarafından resmi bir oluşum olarak tanınmakta ve ülke bazındaki işlemler Kullanıcı Grupları organizasyonu kanalıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda, Kullanıcı Grubu ve Kullanıcı Grubu Başkanı SWIFT tarafından ülkesel ve bölgesel konulardaki işlemler için  geçerli tek temas noktası olarak kabul edilmektedir.'
 

SWIFT Türkiye Kullanıcı Grubu

SWIFT Türkiye Kullanıcı Grubu’nun son yıllarda formal toplantılarla biraraya gelerek gündemdeki konuları görüşemediği ve SWIFT’le iletişimde önemli boşluklar olduğu, SWIFT bünyesinde önemli gelişmelerden/hazırlıklardan haberdar olmalarının yetersiz durumda kaldığının tespit edilmesi üzerine SWIFT kullanıcı grubunun çalışmalarının koordinasyonunda Birliğimizin aktif bir rol almasına karar verilmiştir.


'Birliğimiz ve TCMB işbirliği ile 8 Mayıs 2001 tarihinde yapılan kullanıcı grubu toplantısında T.Bankalar Birliği SWIFT Türkiye Kullanıcı Grubu Koordinatörlüğü’ne (User Group Chair Person – UGCP) seçilmiş ve Başkan olarak Bilgi İşlem, İstatistik ve Teknoloji Grup Başkanı Cahit Sabır görevlendirilmiştir. 12 Haziran 2001 tarihinde yapılan SWIFT kullanıcı grubu toplantısında ise ulusal üyelerin oybirliğiyle ulusal üyeler grubu başkanlığına (National Member Group Chair Person - NMGCP) da Türkiye Bankalar Birliği adına görev yapmak üzere Cahit Sabır seçilmiştir.'

'Ayrıca, kullanıcı grubunun çalışmalarına yardımcı olmak, operasyonel ve teknik konularda faaliyet göstermek üzere operasyon çalışma grubu ile teknik çalışma grubu isimleriyle alt çalışma grupları oluşturulmuştur.  Operasyon Çalışma Grubu’nda T.C. Merkez Bankası, T. İş Bankası, Takasbank, BNP Ak Dresdner Bank, Akbank, Toprakbank, Denizbank ve Oyakbank; Teknik Çalışma Grubu’nda ise T.C. Merkez Bankası, T. İş Bankası, Takasbank, BNP Ak Dresdner Bank, Tekfenbank ve Banca Di Roma görev almışlardır.'

'SWIFT sisteminde önümüzdeki dönemde köklü teknik ve operasyonel değişimlerin ve gelişmelerin olacağı 12 Haziran 2001 tarihindeki toplantıda SWIFT Bölge Sorumlusu Mr. Alex Bagin tarafından yapılan sunumda belirtilmiştir. Bu nedenle önümüzdeki bir yıllık dönem içerisinde üçer aylık dönemlerle dört adet kullanıcı grubu toplantısı ile daha sık olmak üzere gerektiği kadar Çalışma Grupları toplantısı yapılması da kararlaştırılmıştır.'

Bilgi için kaynak: Türkiye Bankalar Birliği (TBB).

SGK Dünyası