Sözleşmeli Personel Alacak

Sözleşmeli Personel Alacak
03 Aralık 2020 - 23:36

SGK Dünyası - Kırıkkale Üniversitesi 122 sözleşmeli personel alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırıkkale Üniversitesi'nin personel ilanını internet sitesinden yayınladı.

AYRINTILAR
 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

(Sözleşmeli Personel Alım İlanı)

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

 

SIRA NO

İLAN

KODU

UNVAN

POZİSYON

SAYISI

ARANAN NİTELİKLER

1

 

Hemşire

50

Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

 

 

2

 

 

 

Hemşire

 

 

2

-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

 

 

3

 

 

 

Hemşire

 

 

2

-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

-Yoğun Bakım Sertifikasına sahip olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

 

 

4

 

 

 

Hemşire

 

 

4

-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

5

 

Hemşire

12

-Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanı/dalı mezunu olmak.

 

6

 

 

Ebe

 

3

-Yükseköğretim kurumlarının Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, doğumhanede en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

7

 

Eczacı

3

Yükseköğretim kurumlarının Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

8

 

Diyetisyen

2

Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.

 

9

 

 

Diyetisyen

 

1

-Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, Sağlık Kuruluşlarının Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bölümünde 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

 

10

 

 

Biolog

 

2

-Yükseköğretim kurumlarının Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, Mikrobiyoloji Laboratuvarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

11

 

Röntgen Teknisyeni

10

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

bölüm/programı ön lisans mezunu olmak.

 

 

12

 

 

 

Laborant

 

 

8

-Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının

Biyokimya Laboratuvarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

13

 

Sağlık

Teknikeri

5

Yükseköğretim kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.

 

14

 

 

Sağlık

Teknikeri

 

1

-Yükseköğretim kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.

- Belgelendirmek kaydıyla, 2. veya 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında alanı ile ilgili en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

 

15

 

Sağlık

Teknikeri

 

2

Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.

 

16

 

 

Diğer Sağlık

Personeli

 

7

 

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.

17

 

Fizyoterapist

4

Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak.

18

 

Psikolog

3

Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.

19

 

Diğer Sağlık

Personeli

1

Yükseköğretim kurumlarının Protez ve Ortez bölümü/programı

ön lisans mezunu olmak.

 

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

   1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak,


    2- Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak, 3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
   4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,       5- Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) Grubu KPSS P3 puanı,
Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı,
Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

    6- Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak,
    7- Eczacı pozisyonuna başvuru için KPSS şartı aranmayıp, başvuracak adayların mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun

eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
    8- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
    a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
    b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara Ek 4’üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,
    c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az 1 (bir) yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3’üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

İlanın başvuru süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, başvurular

http://basvuru.kku.edu.tr/sozlesmeli adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda mevcuttur.)
2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması zorunludur).

3- Öğrenim Belgesi (e-devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir).
4- Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı.
5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi.
6- Fotoğraf
7- Başvuracak adaylar “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen tecrübe şartına ilişkin çalışma sürelerini, çalıştıkları kurumdan alacakları ıslak imzalı veya kaşe ile onaylanmış resmi yazı ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
8- “Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

  1. Tüm adayların KPSS sonuç belgesi, ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecek olup, yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  2. KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, başvuru süresinin bitimini müteakip 10 (on) iş günü içerisinde, Üniversitemiz web sayfasından (veya başvuru platformundan) duyurulacaktır.

  3. Söz konusu sonuç açıklanmasına dair ilan, tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

  4. Her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

  5. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlayarak, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belge teslim edip, atamasının yapıldığına ilişkin tebligattan sonra süresi içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar çağrılacaktır.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum