Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak!

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak!
02 Şubat 2021 - 01:36
-Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 'SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI İLANI' yaptı. 1986 doğumluların başvurabileceği ve 337 personelin alınacağı sınavla ilgili ayrıntıları aşağıda okuyabiliriniz.

-Başvuru tarihi: 1 - 10 Şubat 2021. 

AYRINTILAR!

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

SGK Dünyası