SİME-SEN: 'Engelli çalışanlara sınavsız geçiş hakkı verilmeli'

-Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) 'Engelli çalışanlara, eğitimlerinin karşılığı olan mesleki kadrolara atanmaları için sınavsız geçiş hakkı verilmesi' konulu açıklama yaptı. 

SİME-SEN: 'Engelli çalışanlara sınavsız geçiş hakkı verilmeli'
17 Şubat 2021 - 13:27

-Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) 'Engelli çalışanlara, eğitimlerinin karşılığı olan mesleki kadrolara atanmaları için sınavsız geçiş hakkı verilmesi' konulu açıklama yaptı. 

HABERİN AYRINTILARI!

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Genel Başkanı Serdar Dursun imzalı ve 'Engellilere Sınavsız Mesleki Kadrolara Geçiş Hakkı Verilmeli' başlıklı açıklama şöyle: 'Engellilerin çalışma hayatında mesleki ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesi ve bunların sürdürülebilir bir biçimde gerçekleştirilmesi; taraf olduğumuz sözleşmelerin bir gereğidir. Devletimiz, bu gereklilikleri yerine getirmek için, taahhüt ettiği üzere gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Engelliler, Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) Belgesinde’ de yer verildiği gibi “özel politika gerektiren gruplar içinde yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesinin genel esaslarından olan “fırsat eşitliği”, Sözleşmenin “İstihdam ve çalışma” başlıklı 27 inci maddesinin etkin bir biçimde hayata geçirilmesinde temel ilkedir. Sözleşmeye göre Taraf Devlet, engellileri kamuda istihdam etmek ve engellilerin mesleki ve kariyer gelişimini desteklemekle yükümlüdür.'
 

Kamu Personeli Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı

Açıklamada '5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda da engelliler için, istihdamın sürekliliğini ve kariyer gelişimini desteklemekte ve ayrımcı uygulamaları yasaklamaktadır.' denilerek şu görüşlere yer verildi: '21-23 EKİM 2016 tarihleri arasında Devlet Personel Başkanlığının düzenlemiş olduğu ‘’Kamu Personeli Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı’’nın sonuç raporunu 6 ncı maddesinde yer alan ‘’Alt Çalışma Grubu-Sosyal Nitelikli Atamalar’’ başlığının 13 üncü maddesinde ‘’Engelli personelin mezuniyetlerine göre istihdam edilmeleri, bu çerçevede unvan değişikliği sınavına katılmaksızın, öğrenimleri ile ibraz etmiş oldukları kadrolara atanabilmelerine imkan verilmesi” tavsiye kararı alınmıştır.''


 

SİMESEN: Sorunlar ve Talepler


Açıklamada 'Sorunlar ve Talepler' başlığıyla Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN), Engellilerin sorunları ve taleplerine dikkat çekti. 'Sorunlar ve Talepler' şöyle sıralandı:

'Sorunlarımız: Engelli kamu personeli seçme sınavı (EKPSS) tercihlerinde nitelikli kadrolara nitelikli kadroların yeterli sayıda yer verilmemektedir. Bu nedenle bugün, önlisans ya da lisans mezunu olup sırf ekonomik özgürlüklerini bir an önce kazanmak için yardımcı hizmetler ya da genel idari hizmetler kadrosunu tercih etmek zorunda kalanların sayısı oldukça fazladır.

Bununla birlikte, atandıktan sonra eğitimlerine devam edip ön lisans ya da lisans mezunu olan hatta yüksek lisans ya da doktora eğitimlerini tamamlayan engelli çalışanlar da vardır.

Kurumlarda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının yeterli sayıda kadrolarda açılmaması ve bu sınavlarda engelli çalışanlara fırsat eşitliği tanınmaması nedeniyle, söz konusu çalışanlar yeniden EKPSS’ye girip edindikleri mesleki kadrolara atanmayı istemektedir. İstedikleri kadrolara atanan engellilerin bir kısmı, halen çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alamadıkları için maddi ve manevi büyük hak kayıplarına uğramaktadır. Kaldı ki engellilerin kadro değişikliği için yeniden EKPSS'ye girmeleri, ilk kez atanacaklar için atanma şansını da azaltmaktadır.

Talebimiz: Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartına, TC Anayasasına, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve Ulusal İstihdam Stratejisi Belgesine dayanarak;

Engellilerin insana yakışır bir işte çalıştırılmalarının öncülü olarak kariyer gelişimlerinin desteklenmesini sağlamak üzere;

-Yardımcı hizmetler sınıfında çalışan engellilerden ortaöğretim mezuniyeti olanların sınavsız genel idari hizmetler sınıfına atanmalarını, ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmasını,

-Daha önce ataması yapılan engellilerin mesleki eğitim, önlisans ve lisans eğitim diplomalarına karşılık gelen kadrolara, sınavsız geçiş hakkının sağlanması,

-Devlet korumasından yararlananlarla, gaziler ve şehit yakınlarına sağlanan sınavsız geçiş hakkının engelli çalışanlara da verilmesini

-Engelli personelin mezuniyetlerine göre istihdam edilmeleri, bu çerçevede unvan değişikliği sınavına katılmaksızın, öğrenimleri ile ibraz etmiş oldukları kadrolara atanabilmelerine imkan verilmesi ve yukarıda bahsettiğimiz atamaların yapılması için ivedilikle yasal bir düzenleme yapılmasını.'

SİME-SEN açıklamasını 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’dan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra ZÜMRÜT SELÇUK’ tan talep ediyoruz.' cümleleriyle bitirdi. 

SGK Dünyası