Pandemi Dönemi ile Birlikte İş Dünyasında İhtiyaç Duyulan Yeni Öğrenme Yetkinlikleri

Pandemi Dönemi ile Birlikte İş Dünyasında İhtiyaç Duyulan Yeni Öğrenme Yetkinlikleri
15 Nisan 2021 - 14:21

Pandemi ile birlikte değişen iş dünyasında profesyonellerin sahip olması gereken yetkinlikler de değişim gösteriyor. Daha çok dijitalleşen – esnekleşen yeni çalışma modellerine uyum sağlamak, gelecekteki yeni normale hazırlanmak için şirketler şimdiden kurumsal eğitim planlarını geliştirmeye başladı. Gi Group’un bünyesinde 2016 yılından bu yana, kurumsal eğitim alanında faaliyet gösteren Tack TMI’ın, İş Birim Direktörü Önder Kilin, “2025 yılına kadar çalışanların yaklaşık % 50’sinin temel yetkinlik programlarını tekrar edinmeleri gerekecek. Gelecekte, en başarılı şirketlerin, insana, çeşitliliğe, kültüre, çalışan yetkinliklerine yoğun bir şekilde yatırım yapan şirketler olduğunu göreceğiz.” dedi.


 

Pandemi nedeniyle iş dünyası hızlı bir dönüşüm geçirdi. Uzaktan çalışma, online toplantılar, hibrit çalışma düzeni gibi teknoloji odaklı hızlı değişimlere ve esnek çalışma modellerine uyum sağlama sürecine giren şirketler; hangi sektörde olursa olsun kendi yapılarına en uygun yöntemlerle işlerini sürdürüp, gelecek yeteneklerine de şimdiden yatırım yapıyor. Son gelişmeler ve çalışma modellerindeki bu hızlı dönüşüm iş dünyasında ihtiyaç duyulan yeni öğrenme yetkinliklerini de beraberinde getirdi. 
 

Pandemiyle birlikte yükselişe geçen yetkinlikler; stres toleransı, aktif öğrenme, direnç ve esneklik

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan Mesleklerin Geleceği 2020 raporuna göre pandemiyle birlikte yükselişe geçen yetkinlikler; stres toleransı, aktif öğrenme, direnç ve esneklik. Raporda aynı zamanda, 2025’te ihtiyaç duyulacak ilk 10 yeteneği WEF, raporunda ‘Problem Çözme, Kişisel Yönetim, Takım Çalışması, Teknolojiyi Kullanma ve/ya Geliştirme’ olarak 4 ana kategori de yer alıyor. 
 

‘Problem Çözme’ konusunda hem bireysel hem de takım çalışması oldukça önemli

Bu kategorilere göre kişilerin temel yetkinlik becerilerinin yanı sıra takım çalışmasındaki yetkinlikler de öne çıkıyor. Yeni düzene göre oluşturulan ve oluşturulmaya devam eden iş dünyasının çalışmalarında hem kişilerin temel özellikleri hem de takım olarak uyumlu çalışma bu alanda alınması gereken eğitimlerin zorunluluğuna işaret ediyor. 

‘Problem Çözme’ konusunda hem bireysel hem de takım çalışması oldukça önemli. Rekabetin hiç eksilmediği hatta daha da ivme kazandığı bu dönemde yapay zekanın çözüme ulaşamadığı konularda pratik zekanın farkındalığı ortaya çıkıyor. Burada hızlı ve doğru karar verme yetisi ile birlikte, problem çözmenin yanında yaratıcılık ve inisiyatif alma becerisi de belirleyici unsurların başında geliyor. 
 

‘Takım Çalışması’ dün, bugün ya da yarın fark etmeksizin çalışma biçiminin olmazsa olmazı

Takım çalışmasının başarısının ilk ayağı olan ‘Kişisel Yönetim’ ise eğitim gerektiren ana konu. Günü kurtarmaktan öte geleceğin önemli olduğu günümüzde en önemli yatırım kişisel yönetim becerileri. Bu da beraberinde eğitim ve kültür yatırımlarını getiriyor. Kişisel olarak bireyin stresle başa çıkabilme yetisi, esneklik, aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri ilk sırada yer alıyor. 

‘Takım Çalışması’ dün, bugün ya da yarın fark etmeksizin çalışma biçiminin olmazsa olmazı. Hatta başarının en belirgin yöntemi. Bu yeteneğin başarıya ulaşmasında ise yine liderlik ve sosyal etki öne çıkıyor. Bu yetenek kolunda takım içinde yer alan her bireyin takımı tamamlayacak yeteneklere sahip olması gerekiyor. Bu yetenekler için bir mentor eşliğinde yönlendirme alınacak eğitimlerin de başında geliyor. 


Tüm bu veriler ışığında öğrenmenin önemi bir kez daha kendini ortaya koyuyor

‘Teknolojiyi Kullanma ve/ya Geliştirme’ yeteneği ise çağımızın getirdiği zorunluluk. Teknolojiyi kullanabilme yetisi, uyum sağlayabilme başarısı, kontrol edebilme gücü, tasarım ve programlama alanında ki beceriler… Bireylerde ve ekiplerde bu yetkinliğin geliştirilmesi için yatırımlar zaman geçirmeksizin hızlı bir şekilde başlatılmalı.

Tüm bu veriler ışığında öğrenmenin önemi bir kez daha kendini ortaya koyuyor. Ne yazık ki hem gelişen teknoloji ile hem de yaşanan bu pandemi ile birçok meslekler ya değişim süreci ile kalıp değiştirmekte ya da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta. İşte tam da burada kişisel becerilerin öneminin bir kez daha gündeme taşındığı bu dönemde sadece bireyler değil şirketlerin/markaların çalışanlarına yatırım yapma zorunluluğunu beraberinde getiriyor. 

Sonuç olarak dijital dönüşüm hızlanmış, hayat boyu öğrenme kavramı önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Meslekler, pandemi öncesinde de olduğu gibi, değişebilir, gelişebilir veya yok olabilir. İhtiyaç duyulan yetkinliklerin karşılanması adaptasyon için oldukça önemlidir. Özetle işini iyi bir şekilde yapan, karşılaştığı zorluklarda esneyip direncini artıran, teknolojiyi kendi lehine kullanabilen, yüzünü yeniliğe dönen, belirsiz gelecekten korkmayanlar 2025’in de kazananları olacaktır.


 

Tack TMI İş Birimi Direktörü Önder Kilin “Çalışanların yaklaşık % 50’sinin temel yetkinlik programlarını tekrar edinmeli”

2025 yılına kadar çalışanların yaklaşık % 50’sinin temel yetkinlik programlarını tekrar edinmeleri gerektiğini vurgulayan, Tack TMI İş Birimi Direktörü Önder Kilin, “Değişimin bu denli hızlı yaşandığı günümüzde değişime ayak uydurabilen ve çevik olabilen, kendini ve organizasyonu geliştiren kültür, iş sürekliliği ve dayanıklılığı önemseyen ve stratejik hareket için gerekli çalışmaları yürüten organizasyonların geleceğe daha güvenle bakması mümkün olacaktır.” açıklamasını yapıyor. 

Kilin, “Ekonomi ve iş piyasaları geliştikçe, yapay zeka ve içerik oluşturma alanlarında yeni roller ortaya çıkacak. İnsanların yönetim, liderlik, tavsiye verme, problem çözme, karar verme, iletişim ve etkileşim gibi yetenekleri ön plana çıkacaktır.” diyerek gelecekte, başarılı ve rekabetçi kurumları, insana, çeşitliliğe, kültüre, çalışan yetkinliklerine yoğun bir şekilde yatırım yapan şirketlerin olacağın altını çiziyor. 

Tack TMI olarak tam da bu zamanda önemli eğitim programlarını bünyelerinde verdiklerini dile getiren ve sundukları eğitim ve gelişim çözümleri aracılığıyla, bireylerin ve kurumların gelişmesine katkı sağladıklarını belirten Önder Kilin sözlerine şöyle devam etti: “58 ülkedeki partnerlerimizle bu değişim sürecinin tam içerisinde yer almak, bilinmezlikler çağında bireyler için programlar tasarlamak ve üretmek bizim için inanılmaz bir deneyim oldu. Tack TMI olarak ‘Problem Çözme ve Karar Verme, İnovasyon Becerileri, Yaratıcı Düşünme Becerileri, Analitik Düşünme Becerileri, Efektif İletişim Becerileri, Sanal Takımlarda İşbirliği, Sanal Ekiplerin Yönetimi, Sanal Eğiticinin Eğitimi’ şeklinde eğitim programlarımızla, pandemi sürecinde de tüm kurumların yanında olmaya devam ediyoruz ”diye ifade etti.

SGK Dünyası