Mükellefleri '2021 yılında e-dönüşümde' neler bekliyor?

Mükellefleri '2021 yılında e-dönüşümde' neler bekliyor?
25 Şubat 2021 - 01:31
SGK Dünyası - e-belge uygulamaları 2020 yılında genişletildi ve 2021 yılında da benzer şekilde e-belgelere zorunlu geçişlerin olacağı ve kapsamın genişlemeyi sürdüreceği bir yıl olacağı kaydediliyor. Kolaysoft Teknoloji AŞ Kurumsal İletişim Sorumlusu Burcu Küçüknamlı, 2021 yılında e-dönüşümde zorunluluk kapsamına girecek olan mükellefler ve işletmeler hakkında bilgiler vererek, sektörü nelerin beklediğine dair değerlendirmede bulundu.

a)2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

b)2020 ve müteakip yıllarda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler ve Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

c)2020 veya müteakip hesap dönemlerinde, mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işletmecileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracılığı iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

d)Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler için, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle e-Bilet zorunluluğu başlamıştır.

e)Özellikle sektörel bazda büyük bir kitleye hitap eden ve mevcutta taslak tebliğ halinde bulunan Sağlık Hizmet Sunucuları (Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden) tüm mükelleflerin, 2021 yılı içinde e-belgelere zorunlu olarak geçişi öngörülüyor. Bu gruba, hastane, tıp merkezi, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezleri, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları v.b. giriyor.

f)2020 veya müteakip hesap dönemlerinde, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden mükellefler, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

g)e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar ile, e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar, uygulamalara geçiş zorunluluğunun başladığı tarih itibariyle e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 

e-defter uygulaması yenilikleri nelerdir?


2020 yılında, mükelleflere e-defter berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesine imkan tanındığını hatırlatan Kolaysoft Teknoloji Kurumsal İletişim Sorumlusu Burcu Küçüknamlı, şunları söyledi:

“Mükellefler, isterlerse aylık bazda, isterlerse de üçer aylık dönemlerde defter gönderimi yapabilecekler. Yıl içerisinde, dönem seçmeye imkan tanımazken, her yıl ocak ayında bu işlemin yapılması gerekmektedir” dedi.

Ayrıca, e-defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB’in bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğunun da geldiğini anlatan Burcu Küçüknamlı, 2020 yılı e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB’in bilgi işlem sistemlerine yüklenmesi tarihlerine ilişkin şunları kaydetti:

*2020 Ocak/Şubat/Mart ayları için 15 Ocak 2021’e kadar,

*2020 Nisan/Mayıs/Haziran ayları için 15 Şubat 2021’e kadar,

*2020 Temmuz/Ağustos/Eylül ayları için 15 Mart 2021’e kadar,

*2020 Ekim/Kasım/Aralık ayları için 15 Nisan 2021’e kadar yüklenme zorunluluğu bulunmaktadır.
 

*2021 yılı ve sonrası dönemler için e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının GİB’in bilgi işlem sistemlerine aktarımı ise, berat gönderme tarihinden itibaren 15 gün içinde yapılması zorunluluğu getirilmiş oldu.