İşte Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti - Bakanlık hazırladı!

İşte Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti - Bakanlık hazırladı!
16 Aralık 2021 - 21:15

Asgari ücretin net hesabı ve İşverene maliyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü) hazırladı...

 

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 

Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve  İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır (01/01/2022 - 31/12/2022).
 

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET5.004,00
SGK PRİMİ700,56
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ %150,04
KESİNTİLER TOPLAMI750,60
NET ASGARİ ÜCRET4.253,40

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET5.004,00
SGK PRİMİ % 15.5 (İşveren Payı) (*)775,62
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2100,08
İŞVERENE TOPLAM MALİYET5.879,70

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır.


(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir." 

 SGK Dünyası