İşte 'Asgari Ücret Netinin' hesabı!

Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti: 2021 (01/01/2021 - 31/12/2021)

İşte 'Asgari Ücret Netinin' hesabı!
05 Ocak 2021 - 18:10

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ!
                        (01/01/2021 - 31/12/2021)

(PDF formatı için, haberin sonundaki foto üstüne tıklayınız)


ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET3.577,50 
SGK PRİMİ% 14500,85 
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 135,78 
GELİR VERGİSİ% 15 (*)187,82 
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ268,31 
DAMGA VERGİSİ% 0,75927,15 
KESİNTİLER TOPLAMI751,60 
NET ASGARİ ÜCRET (**)2.825,90 

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET3.577,50 
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (***)554,51 
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 271,55 
İŞVERENE TOPLAM MALİYET4.203,56

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET3.577,50 
SGK PRİMİ% 14500,85 
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 135,78 
KESİNTİLER TOPLAMI536,63 
NET ASGARİ ÜCRET3.040,87 

 

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET3.577,50 
SGK İŞVEREN PRİMİ% 15.5 (***)554,51 
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 271,55 
İŞVERENE TOPLAM MALİYET4.203,56
 

Not:

1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (268,31) TL. asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir." 

Kaynak: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (Çalışma Genel Müdürlüğü / Sendika Üyeliği ve  İstatistik Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır).