İşçinin, Amirine "Bana Artist Artist Konuşma", "Seninle Dışarıda Görüşelim" Sözü, Tazminatsız İşten Atılma Sebebi midir?

İşçinin, Amirine "Bana Artist Artist Konuşma", "Seninle Dışarıda Görüşelim" Sözü, Tazminatsız İşten Atılma Sebebi midir?
19 Eylül 2020 - 19:39

İşçinin, Amirine “Bana Artist Artist Konuşma”, “Seninle Dışarıda Görüşelim” Sözü, Tazminatsız İşten Atılma Sebebi midir?

İşçinin işverene veya başka bir işçiye sataşması, haklı nedenle derhal feshin gerekçesini oluşturur mu? İşyerinde ciddi geçimsizlik fesih sebebi sayılır mı?

AYRINTILAR!

Çalışma hayatında işçilerin işverenle, amirleriyle ya da diğer bir işçiyle sorun yaşaması; işyerinde tehdit, sataşma ya da kavganın ortaya çıkması sık rastlanılan bir durumdur.

İşyerinde yaşanan bu tür durumlar için nasıl bir yaptırım uygulanacağı, 4857 sayılı İş Kanunu ile açıklığa kavuşturulmuştur.

4857 sayılı Kanun’un 25.maddesinin II-d bendinde şu hüküm yer almaktadır:

“d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.”

Dolayısıyla işçinin işverene veya başka bir işçiye sataşması, haklı nedenle derhal feshin gerekçesini oluşturmakta, bunu yapan işçi tazminatsız olarak işten çıkarılabilmektedir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin de işçinin amiri konumundaki bir başka işçiye sataşmasıyla ilgili örnek bir kararı söz konusudur.

22. Hukuk Dairesi, 2014/23820 Esas ve 2014/25993 sayılı Kararında; işçinin vardiya amirine yönelik, “bana artist artist konuşma”, “seninle dışarıda görüşelim” şeklinde sözleri tehdit olarak kabul edilmiş ve işçinin bu sözleri nedeniyle tazminatsız olarak işten çıkarılması hukuka uygun bulunmuştur.

İŞ YERİNDE CİDDİ GEÇİMSİZLİK FESİH SEBEBİ SAYILIR MI?

22. Hukuk Dairesi, aynı kararında, işçinin, başka bir işçiye sataşmasını “haklı fesih sebebi” sayarken iş arkadaşlarıyla ciddi geçimsizliği ise geçerli fesih olarak kabul etmiştir. Buna göre; sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih sebebidir(Kaynak: sgk360.com).

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin kararı şu şekildedir:

4857 sayılı Kanun’un 25. II-d. maddesine göre, işçinin işverene veya aile üyelerinden birine sataşması haklı fesih sebebi olarak sayılmıştır. İşçinin, işverenin başka bir işçisine sataşması da aynı madde hükmü uyarınca haklı fesih sebebi sayılmıştır. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih sebebidir.

Somut olayda, davalı işveren, davacı işçinin, amiri konumundaki bir başka işçiye hakaret ve tehdit içeren sözler söylemesi üzerine iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini ileri sürmüş ve mahkeme davalının feshe konu eylemin ağırlığını ve orantılılık ilkesini gerekçe göstererek davacının iş sözleşmesinin davalı tarafça haklı sebeple feshedildiğinin ispat edilmediğini kabul etmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgeler ile içeriği şahit beyanları ile doğrulanan tutanaklardan, feshe konu olay tarihinde işyerinde vardiya amiri tarafından kendisine verilen talimat üzerine davacı işçinin “benim on tane elim yok” cevabını verdiği ve talimatın tekrar

edilmesi üzerine bu defa da “bana artist artist konuşma”, “seninle dışarıda görüşelim” şeklinde tehdit içeren ifadelerde bulunduğu anlaşılmış olup, davacı işçinin, işverenin diğer işçisine sataşması üzerine işveren tarafından iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğinin kabulü gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.”


 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum