İşçi ne demek? - Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

İşçi ne demek? İşveren ne demek? İşyeri ne demek? İşçinin yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

İşçi ne demek? - Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?
12 Mart 2022 - 12:44
İşçi ne demek?

İşveren ne demek?

İşyeri ne demek?

Yıllık izin ücreti nasılhesaplanır?
- İşçi: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi

- İşveren: İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar.

- İş ilişkisi: İşçi ile işveren arasında kurulan ilişki.

İşyeri: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim.
 

Yıllık izin ücreti nasıl belirlenir?

- İzin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak ücretler, primler, sosyal yardımlar ve işyerinin devamlı işçisi olup, normal saatler dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba katılmaz.

- İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme rastlayan diğer ücret ve ücret niteliğindeki haklarını izine başlamadan önce peşin olarak vermek veya avans olarak ödemek zorundadır.

- Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde izin ücreti yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından ödenir.

- Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleriayrıca ödenir.

- Kısmisüreli ve çağrı üzerine çalışanlara; izin dönemine rastlayan çalışması gereken sürelere ilişkin ücretleri, yıllık izin ücreti olarak ödenir.

- İşveren'in yıllık izin ücretini belirlerken 'Yıllık İzin Ücreti Yönetmeliği hükümlerini dikkate alması gerekiyor. 

SGK Dünyası