İş kazası nedir?

SGK - 'Bir olayın iş kazası olarak sayılması için işçinin olay anında bir zarara uğraması şart değildir.'

İş kazası nedir?
03 Ağustos 2022 - 12:01

İş Kazazı nedir?

İş kazası: 'İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay.'


Ayrıntılar...

SGK,

- 'Bir olayın iş kazası olarak sayılması için işçinin olay anında bir zarara uğraması şart değildir.'


Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için...


SGK Dünyası