Geleceğin mesleklerinde standartlar belirlendi!

Geleceğin mesleklerinde standartlar belirlendi!
23 Şubat 2022 - 13:48
Geleceğin mesleklerinde standartlar belirlendi. 31758 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ile

- Yapay Zekâ Sistem Analisti
- Yapay Zekâ Programcısı
- Blok Zinciri Analisti
- Bulut Bilişim Analisti
- Gömülü Sistem Geliştiricisi

​​​​​​mesleklerinin standartları belirlendi.
 
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/1)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 252 nci maddesi ile 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Meslek Standartları için TIKLAYIN

Blok Zinciri Analisti (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
Bulut Bilişim Analisti (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
Gömülü Sistem Geliştirici (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
Yapay Zekâ Sistem Analisti (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı