Gecikme zammı aylık yüzde 2,5 oldu - Ayrıntılar!

Amme alacakları için aylık gecikme zammı yüzde 2,5 oldu. Ayrıntılar...

Gecikme zammı aylık yüzde 2,5 oldu - Ayrıntılar!
21 Temmuz 2022 - 09:13
- Amme alacakları uygulanacak aylık gecikme zammı yüzde 2,5 oldu...

Ayrıntılar...
 Amme alacakları için aylık gecikme zammı yüzde 2,5 oldu. '6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2,5 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5801) bugünkü Resmi Gazete de yayınlandı (21 Temmuz 2022 tarih ve 31899 sayılı karar).

SGK Dünyası