Fazla mesai nedir? - Fazla sürelerle çalışma nedir? - Fazla mesai nasıl belgelenir?

Fazla mesai nedir? - Fazla sürelerle çalışma nedir? - Fazla mesaide para yerine serbest zaman kullanılabilir mi? Fazla mesai nasıl belgelenir?

Fazla mesai nedir? - Fazla sürelerle çalışma nedir? - Fazla mesai nasıl belgelenir?
17 Mart 2022 - 12:15

Fazla çalışma (mesai) nedir?

Fazla çalışma: 'İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalar'.
 

Fazla sürelerle çalışma nedir?

Fazla sürelerle çalışma: 'Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45saatin altında belirlendiği durumlarda bu çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları'.

 

Fazla mesai,
- para yerina serbest zaman olarak kullanabilir mi?

Serbest Zaman:  
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi, isterse işverene yazılı olarak başvurmak koşuluyla, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.

- İşçihak ettiği serbest zamanı, 6 ay zarfında işverene önceden yazılı olarak bildirmesi koşuluyla ve işverenin, işin veya işyerinin gereklerine uygun olarak belirlediği tarihten itibaren iş günleri içerisinde aralıksız ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.-İşçinin bu kanundan ve sözleşmelerden kaynaklanan tatil ve izin günlerinde serbest zaman kullandırılamaz.
 

Fazla mesainin belgelenmesi nasıl yapılır?

Fazla Çalışmanın Belgelenmesi: 'İşveren, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırdığı işçilerin bu çalışma saatlerini gösteren bir belge düzenlemek, imzalı bir nüshasını işçinin özlük dosyasında saklamak zorundadır. r. İşçilerin işlemiş olan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma ücretleri normal çalışmalarına ait ücretlerle birlikte, 4857 sayılı İş Kanununun 32 ve 34 üncü maddeleriuyarınca ödenir. Bu ödemeler, ücret bordrolarında ve İş Kanununun 37 nci maddesi uyarınca işçiye verilmesi gereken ücret hesap pusulalarında açıkça gösterilir.Sgk Dünyası