Enflasyon ne demek? Tasarruf nedir? Stagflasyon ve Resesyon ne demek? ve diğer merak edilen terimlerin anlamları!

Enflasyon nedir? Euro Dolar (Eurodollar) ne demek? Stagflasyon ne demek? Resesyon ne demek? Tasarruf ne demek?

Enflasyon ne demek? Tasarruf nedir? Stagflasyon ve Resesyon ne demek? ve diğer merak edilen terimlerin anlamları!
01 Temmuz 2022 - 16:16
  • Çalışanlar, bu sözcüklerin (terimler) anlamını bilmelisiniz!

 

Enflasyon nedir?

Enflasyon: 'Fiyatlar genel seviyesindeki sürekli artış eğilimidir. Enflasyon, tüketici ve üretici fiyat gelişmelerini gösteren ve TÜİK tarafından yayımlanan resmi endeksler ile ölçülmektedir.'

 

Tasarruf nedir?

Tasarruf: 'Tüketimin gelecekteki bir tarihe ertelenmesi sonucunda gelirin tüketime harcanmayan kısmıdır. Gelecekte daha fazla kazanç elde etme isteği veya ileride ortaya çıkabilecek beklenmedik durumlara karşı önlem alma içgüdüsü bireylerin tasarruf eğilimlerini artıran sebeplerdendir.'

Resesyon ne demek?

Resesyon: 'Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif veya yavaş olmasıdır. Ekonomide atıl kapasitenin olması veya ekonominin uzun vadeli büyüme oranından daha düşük bir oranda büyümesi olarak da tanımlanabilmektedir.'
 

Stagflasyon ne demek?

Stagflasyon: 'Bir ekonomide üretimin düştüğü veya en azından artmadığı bir ortamda enflasyon yükseldiği zaman meydana gelen durumu ifade etmektedir.'
 

Euro Dolar (Eurodollar) ne demek?

Euro Dolar: 'Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dışındaki bankalarda veya ABD bankalarının yurt dışı şubelerinde tutulan ABD doları cinsinden mevduatları ifade etmek için kullanılmaktadır. Euro ifadesi, bu tür mevduatların büyük çoğunluğunun özellikle Batı Avrupa ülkelerindeki bankalarda tutulmasından kaynaklanmaktadır. Asya ve benzeri diğer tüm ülkelerde tutulan ABD doları hesapları da bu adla anılmaktadır.'
 

Faiz oranı ne demek?

Faiz oranı: 'Üretim faktörlerinden sermayenin elde ettiği getiridir. Diğer bir ifade ile paranın kullanım bedelidir.'
 

Revelüasyon ne demek?

Revelüasyon: 'Ulusal paranın yabancı paralar karşısındaki değerinin artmasını ifade eder. Örneğin, Türk lirasının ABD doları karşısındaki değerinin 1,3 TL’den 1,2 TL’ye yükselmesi (ABD dolarının değer kaybetmesi), TL’nin 0,1 TL değer kazanması anlamındadır.'
 

Arbitraj ne demek?

Arbitraj: 'Herhangi bir menkul kıymetin, dövizin veya malın eşanlı olarak bir piyasadan alınıp diğer bir piyasada satılarak (kıymetler birbiri ile değiştirilerek) kâr edilmesi işlemidir. Arbitraj işlemleri piyasalar arasındaki fiyat farklılıklarının azalmasına yol açar. Günümüzde iletişim teknolojisinin artması ve bilgiye ulaşma maliyetinin düşmesi ile piyasalar arası fiyat farklılığı son derece düşük olmakta, ortaya çıkan farklılıklar anlık olarak bu tür işlemlerle ortadan kalkmaktadır.'

 

Efektif ne demek?

Efektif: 'Kaydi forma dönüşmemiş, ekonomik birimlerin fiilen banknot ve madeni para olarak ellerinde tuttukları parayı ifade etmek için kullanılan bir terimdir.'
 

Emisyon ne demek?

Emisyon: 'Dolaşıma çıkarmak, ihraç etmektir.'

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB).

SGK Dünyası