Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcısı alacak!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 uzman yardımcısı alacak. Başvuru şartları neler? Başvurular hangi tarihte başlıyor? Alım yapılacak kadrolar hangileri?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman Yardımcısı alacak!
15 Aralık 2021 - 12:30
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 Uzman Yardımcısı almak için (Personel alımı) Sınav Duyurusu yaptı.
 

AYRINTILAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, uzman yardımcısı almak için sınav duyurusu yayınladı. Buna göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 20 Uzman Yardımcısı alacak. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Sınav Duyurusu:


1 - Sınava İlişkin Bilgiler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatında (ANKARA) görev yapmak üzere Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 7 ila 9. dereceden toplam 20 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı kadrosuna sözlü sınav ile personel alınacak olup kadrolara ilişkin grup numarası, öğrenim dalı, sayısı, sözlü sınava çağrılacak aday sayısı ve KPSS puan türleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

GRUP NUMARASI:
ÖĞRENİM DALI: Hukuk 
SAYISI:
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 12 
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP4 
 
GRUP NUMARASI:
ÖĞRENİM DALI: Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi 
SAYISI:
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 12 
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP29 
 
GRUP NUMARASI:
ÖĞRENİM DALI: Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği 
SAYISI:
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI: 12 
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1 
 
GRUP NUMARASI:
ÖĞRENİM DALI: Jeoloji Mühendisliği 
SAYISI:
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI:
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1 
 
GRUP NUMARASI:
ÖĞRENİM DALI: Çevre Mühendisliği 
SAYISI:
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI:
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1 
 
GRUP NUMARASI:
ÖĞRENİM DALI: Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği 
SAYISI:
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI:
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1 
 
GRUP NUMARASI:
ÖĞRENİM DALI: Makina Mühendisliği 
SAYISI:
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI:
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1 
 
GRUP NUMARASI:
ÖĞRENİM DALI: Maden Mühendisliği 
SAYISI:
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI:
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1 
 
GRUP NUMARASI:
ÖĞRENİM DALI: Endüstri Mühendisliği 
SAYISI:
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI:
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP1 
 
GRUP NUMARASI: 10 
ÖĞRENİM DALI: Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 
SAYISI: 1 
SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY SAYISI:
KPSS PUAN TÜRÜ: KPSSP34 
 
-    Giriş sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak uzman yardımcısı sayısı kadar 
başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasında sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir. 
-    Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların tabloda 
belirtilen sınava katılacak aday sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 


2 - Sınav Başvuru Şartları

- ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, 
tabloda belirtilen puan türlerinden 70 veya üzeri puan almış olmak, 
- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara 
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak, 
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 
bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak, 
- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 
doldurmamış olmak, (1 Ocak 1987 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar) - Süresi içinde başvurmuş bulunmak. 


3 - Sınav Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi 

- Adaylar; giriş sınavı başvurularını e-Devlet üzerinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapacak olup, ayrıca adaylar başvuru tarihleri arasında Bakanlığımızın https://enerji.gov.tr/kurumsal-insan-kaynaklari-kariyer-kapisi adresinde yayımlanacak sınava ilişkin duyuru içeriğinde yer alan başvuru linki ile de başvuru yapabilmeleri için yönlendirilecektir. 
- Başvurular 10.01.2022 tarihinde saat: 9.30’da başlayıp 21.01.2022 tarihinde saat: 17.30’da sona erecektir. 
- Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru 
yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
- Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı pdf ya da jpg formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. 
- Kariyer     Kapısı-Kamu     İşe     Alım     Platformu     üzerinde     “İşleminiz     başarıyla 
gerçekleştirilmiştir.” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler. 
- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan 
başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir. 
- Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 
- Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra “Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir. 
- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. 
- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 
bulunulmayacaktır.


4 - Sınav Tarihi ve Yeri

- Giriş sınavı, 21.03.2022 – 01.04.2022 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 9. Kat A Blok Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. 
- Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “https://www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecektir. 


5 - Adaylara Duyuru Şekli

- Bakanlığımız resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu 
üzerinden yapılan duyurular tebligat hükmündedir. İlgili adaylara ayrıca herhangi bir yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. 
- Adayların, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformuna başvuru esnasında e-Devlet 
üzerinden otomatik olarak gelen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adres bilgileri, gerekli durumlarda adaylar ile irtibatta dikkate alınacaktır. 
- Söz konusu duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından 
adayların kendileri sorumlu olacaktır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sınav duyurusunun tam metni için Tıklayın

SGK Dünyası