Emekli aylığı ve ikramiye hesaplaması - Tek tuşla elinizin altında!

Emekli aylığı nasıl hesaplanır? Maaş ve ikramiye hesaplaması nasıl yapılır? Tek tuşla elinizin altında.

Emekli aylığı ve ikramiye hesaplaması - Tek tuşla elinizin altında!
02 Mayıs 2022 - 14:06

Emekli Aylığı ve İkramiye Hesaplama

- Ne zaman emekli olabilirim (4a)
Hesaplama için
TIKLAYIN 

- Ne zaman emekli olabilirim (4b)
- Hesaplama için
TIKLAYIN 

- Ne zaman emekli olabilirim (4c)
Hesaplama için
TIKLAYIN 

 

BİLGİ:
Emeklilik İle İlgili Temel Kavramlar

Dinamik yapıya sahip sosyal güvenlik mevzuatında teknik anlamda uzun vadeli sigorta kollarından kişilere belirli ödemelerin yapılabilmesi için belli koşulların sağlanması gerekmektedir.

A. Sigortalılık Süresi
Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınmaktadır.

Örnek: İlk defa 01/08/1982 tarihinde hizmet akdine tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık süresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak aşağıdaki gibi tespit olunur.
Tahsis Talep Tarihi = 30/09/2009
İlk İşe Giriş Tarihi =  01/08/1982
Sigortalılık Süresi = 29/ 1/    27 (27 yıl 1 ay 29 gün)
 

B. Prim Ödeme Gün Sayısı


Prim ödeme gün sayısı; malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen sürelere ait gün sayısını ifade etmektedir.

C. Yaş

Yaşlılık ve ölüm sigortalarından aylık bağlanmasına ilişkin haklardan yararlanmak için gereken koşullardan biri de “yaş” olup, tahsis talep tarihinde aranan yaş şartı, tahsis talep tarihinden doğum tarihinin çıkartılması suretiyle tespit edilir.

Örnek : 30/03/2010 tarihinde tahsis talebinde bulunan bir sigortalının doğum tarihi 25/06/1953 olup talep tarihinde aranan yaş koşulu bu sigortalı için 57’dir.
Tahsis Talep Tarihi: 30/03/2010 
Doğum Tarihi  : 25/06/1953 
Yaşı                  : 05 / 9 /    56 (57 yaş koşulu yerine gelmemiştir.)

 

Aylık hesaplama

4/a Sigortalıları için Aylık Hesaplama
TIKLAYIN

4B Sigortalıları İçin Aylık Hesaplama
TIKLAYIN

Emekli aylığı ve ikramiye Maaş Hesapla (4c)
TIKLAYIN

 

SGK Dünyası