Değerli Konut Vergisi'nde ilk taksit ödemeleri başlıyor!

Değerli Konut Vergisi'nde ilk taksit ödemeleri başlıyor. Değerli Konut Vergisi'nde alt sınır ne kadar? 2022 yılında değerleme oranı ne kadar?

Değerli Konut Vergisi'nde ilk taksit ödemeleri başlıyor!
31 Ocak 2022 - 14:08

Gayrimenkul fiyatlarında son dönemde yaşanan önemli artışlar Değerli Konut Vergisi konusunu yeniden gündeme getirdi. 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olan yeni rakamlara göre mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar değerli konut vergisinin ilk taksitini Şubat ayı sonuna kadar ödemek zorunda. Gayrimenkulün değerlemesi için belediye rayiç bedelinin esas alındığına dikkat çeken Lüks Konut Uzmanı Sezgi Bilge birçok lüks konut statüsündeki mülkün vergilendirme kapsamına girmeyeceğini belirtti.


Değerli Konut Vergisi değerleme oranı 2022'de %18,10 artırıldı

''Bilindiği üzere 2019 yılında değeri 5.000.000TL üzeri olan yerler için özel bir vergi ödemesi kararı alınmıştı. Vergilendirme şekline ve uygulamasına gelen yoğun itiraz üzerine vergilendirme şekli yumuşatılmış ve uygulama 1 ocak 2020 tarihi itibarıyla başlatılmıştı. İlk vergilendirme şekline göre değeri 5 milyon TL ve üzeri için kademeli olarak belirlenen vergi rakamları 2021 yılında 5 milyon 227 bin TL'den başlayan konutlar için yeniden düzenlenmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Tebliği'nde, Değerli Konut Vergisi yeniden değerleme oranının yarısı olan 18,10 kadar artırıldı. Buna göre mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri 6 milyon 173 bin liranın üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabi olacak.


Değerli Konut Vergisi'nde alt sınır 6 milyon 173 bin TL

2022 yılında uygulanacak değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazın alt ve üst sınırları (matrahı) şu şekilde uygulanacak:

*6.173.000- 9.260.000 TL arasında olanlar 6.173.000 TL'yi aşan kısım için: Binde 3

*12.347.000 TL'ye kadar olanlar 9.260.000 TL'si için 9.261 TL, fazlası için: Binde 6

*12.347.000 TL'den fazla olanlar 12.347.000 TL'si için 27.783 TL, fazlası için:Binde 10


Değerli Konut Vergisi'nde belediye rayiç bedeli önemli

Kanun ilk yürürlüğe girdiğinde konutun ekspertiz değerinin dikkate alınacağı belirtilirken yapılan değişiklikle artık belediye rayiç bedeli baz alınıyor. Buna göre gayrimenkul değerlemesi için belediye rayiç bedeli esas alınacağından, birçok lüks konut statüsündeki mülk vergilendirme kapsamına girmeyecek. İtirazlar sonucu gayrimenkullere ekspertiz uygulaması kaldırılmamış olsaydı, İstanbul’un muhtelif yerlerinde bulunan bir çok gayrimenkul değerli konut vergisine tabi olacaktı. Son 1 yıl içerisinde gayrimenkullerdeki fiyat artışını dikkate alarak uygulamayı, ilgili belediyelerde görünen rayiç bedel esas alınacak şeklinde düzenlemeleri özellikle birden çok gayrimenkulü olanları rahatlattı.


İlk taksit Şubat ayında ödenecek

Değerli Konut Vergisi'nde ilk taksitin Şubat ayı sonuna, ikinci taksitin Ağustos ayı sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Değerli Konut Vergisi'ni konutların sahipleri, varsa intifa (kullanım) hakkı sahipleri ödeyecek. Konutların emlak vergi değerleri ilgili belediyeden öğrenilebiliyor.


Tek konutu olan Değerli Konut Vergisi'nden muaf

2022 yılı genelgesine göre Değerli Konut Vergisi'nden muaf olma koşulları şu şekilde açıklandı:

*Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının maliki veya intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar.

*Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların, değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.).

*Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar.

*Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) (bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç).SGK Dünyası