Danıştay, COVİD 19'un Meslek Hastalığı Sayılmamasına Onay Verdi mi?

Danıştay 10 Dairesi, SGK’nın Covid-19 Genelgesinin Yürütmesini Durdurmadı!

Danıştay, COVİD 19'un Meslek Hastalığı Sayılmamasına Onay Verdi mi?
14 Aralık 2020 - 16:56

COVİD 19’un sağlık çalışanları açısından iş kazası ve meslek hastalığı sayılıp sayılmamasıyla ilgili tartışma devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 96597630-010.06.02 sayılı ve 07/05/2020 tarihli Genelgesiyle COVİD 19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılmamasına karar vermişti.

İşte SGK’nın O Genelgesi;

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 96597630-010.06.02-E.5852699 07/05/2020

Konu: Koronavirüs (COVID-19)

GENELGE

2020/12

Bilindiği üzere; Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (COVID-19), çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce pandemik (salgın) hastalık olarak ilan edilmiştir. Ülkemiz de söz konusu salgından olumsuz etkilenmiştir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15 inci maddesinde;

“4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir”

hükmü yer almaktadır.

Buna göre; COVID-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

İsmail YILMAZ

Kurum Başkan V.


 

SGK’nın bu Genelgesi üzerine konu yargıya taşındı. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, SGK’nın genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’a başvurdu.

Danıştay 10. Dairesi, önce SGK’nın savunmasını aldı. SGK; COVİD-19’un tüm dünyanın maruz kaldığı bir risk olduğunu, salgına karşı toplumun tamamının önlem alması gerektiğini, tedbirlerin işverenlerin alacağı önlemle sınırlanamayacağını ve bütün bu nedenlerle COVİD 19’un meslek hastalığı ya da iş kazası sayılmasının mümkün olmadığını savundu.

Daha sonra Danıştay 10. Dairesi, konuya ilişkin ilk kararını verdi. İptal ve yürütmenin durdurulması talebinin “yürütmenin durdurulması” kısmı karara bağlandı.  Daire, SGK’nın Genelgesi’nin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

Ancak bilindiği gibi yürütmenin durdurulmasını reddi, konuya ilişkin nihai karar anlamına gelmiyor. Yürütmenin durdurulması talebinin reddi, mevcut uygulamanın devam edeceği ancak esasa ilişkin yargılamanın süreceği anlamına geliyor. İptal talebi ise daha sonra karara bağlanacak. Dolayısıyla Danıştay, SGK’nın COVİD 19 Genelgesi’nin iptal edilip edilmeyeceğine ayrıca karar verecek.