Çek Düzenlemesinde Olası Hukuki Sorunların Önüne Geçilmeli

Çek Düzenlemesinde Olası Hukuki Sorunların Önüne Geçilmeli
01 Mayıs 2021 - 02:55

Sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin yoğun tepkisi neticesinde Mayıs sonuna kadar vadesi olan çeklerin ibraz süresinin ertelenmesi düzenlemesinin çek ibrazını değil çek takibini erteleyecek şekilde güncellenmesini değerlendiren Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün: “Tüm ülke ekonomisi için büyük sorunlara sebep olabilecek bu düzenlemeden geri adım atılmış olması sevindirici olmakla birlikte Mayıs ayı içerisinde vadesi dolan ve ibraz edilemeyen çeklerin ibraz sürelerinde de uzatmaya gidilmeli ve olası hukuki sorunların önüne geçilmelidir” dedi.

Yasal düzenlemelerin hazırlık sürecinde ilgili paydaşlarla fikir teatisinde bulunulmasının ve etki analizi yapılmasının bir ilke olarak benimsenmesi gerektiğini belirten Selçuk Gülsün: “Tüm dünyayı derinden etkileyen salgın sebebiyle işletmelerimiz zor günler geçirirken bir de etki analizi yapılmamış yasal düzenlemelerle uğraşıyor olmak sanayicimizin enerjisini tüketiyor. Ben yaptım oldu yaklaşımıyla konunun ilgili paydaşlarına danışılmadan hayata geçirilen yasal düzenlemeler sağlıklı bir ekonomik sistem için en önemli kıstas olan öngörülebilirliği asgari düzeye indirmektedir. Her ne kadar hayata geçirilen düzenlemelerde bizlerin tepkisi sonrası güncellemeye gidiliyor olsa da bu durum söz konusu düzenlemelerin tabiri caizse yamalı bohçaya dönüşmesine sebep olmaktadır” dedi.


Süresinde İbraz Edilemeyen Çeklerin İbraz Süresi Uzatılmalı

Çek düzenlemesi konusunda da aynı tehlikenin olduğuna dikkat çeken Gülsün: “Malum çeklerin ibraz süresi keşide yeri ile ödeme yerinin aynı şehir olması durumunda 10 gündür. Bu sürenin sonrasında çek adi senet hükmünü almaktadır. Son yayınlanan tebliğ Mayıs ayı vadeli çeklerin yasal süresi içerisinde ibraz edilememe durumunu düzenlememektedir. Bu ise suistimale açık bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple olası hukuki sorunların önüne geçmek için süresi içerisinde ibraz edilemeyen çeklerin ibraz sürelerini uzatacak bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç duyulabilecektir” dedi.


Ödenemeyen Çekler İçin Kredi Desteği Verilebilir

Sözlerine devam eden Selçuk Gülsün, “Mevcut konjonktür ve sokağa çıkma kısıtmaları sebebiyle nakit akışı bozulan ve Mayıs vadeli çeklerini ödeyemeyen kuruluşlar için çok düşük faizli kredi kullandırılabilir. Böylece hem olası kapanmaların önüne geçilmiş hem de bir işletmede ortaya çıkacak ödeme güçlüğü sorununun adeta bir domino etkisi ile diğer işletmelere de sirayet etmesinin önüne geçilecektir. Böylece nakit akış kaynaklı sorunlar kamuya en az maliyetle kaynağında çözülebilecektir” dedi.

SGK Dünyası