ÇEİS, "Covid-19'un Çimento Sektörü Çalışma Hayatına Etkileri Araştırması" Raporunu Yayımladı

ÇEİS, "Covid-19'un Çimento Sektörü Çalışma Hayatına Etkileri Araştırması" Raporunu Yayımladı
03 Mart 2021 - 12:17

SGK Dünyası - Çimento sektörünün çatı kuruluşlarından ÇEİS, CURIOCITY Araştırma iş birliğiyle hazırladığı “Covid-19’un Çimento Sektörü Çalışma Hayatına Etkileri Araştırması” raporunu yayımladı. Çimento sektörünün çalışma hayatında yaşanan dönüşüm sürecine ilişkin “ortak görüşü” belirlemek ve “ortak ihtiyaca” uygun aksiyon alabilmek amacıyla gerçekleştirilen araştırmaya, ÇEİS üyesi fabrikaların üst ve orta kademe yönetici ile çalışanlarından oluşan toplam 3.265 kişi katıldı. Araştırma için oluşturulan anket; salgın döneminde sürekli sahadan/ofisten çalışan ile evden/uzaktan çalışmayı deneyimleyen yönetici ve çalışanlar ile üst düzey yöneticiler için 3 ayrı kapsamda yapılandırıldı. Sektördeki çalışanların %50’si uzaktan çalışmanın kalıcı hale gelmesi, %37’si ise salgına ilişkin daha fazla eğitim verilmesi yönünde taleplerini ortaya koydu.

Salgın Döneminde Alınan Önlemler Yeterli Bulunuyor

Araştırmaya göre evden/uzaktan çalışanların %60’ı, sahadan/ofisten çalışanların ise %53’ü salgından dolayı “çok endişeli ve endişeli” olduğunu belirtiyor. Buna karşılık salgın döneminde fabrikalarda alınan önlemleri, evden/uzaktan çalışanların %83’ü, sahadan/ofisten çalışanların %63’ü “çok yeterli ve yeterli” olarak değerlendiriyor. Araştırma sonuçlarından, salgın dönemi boyunca sahadan/ofisten çalışanların en büyük beklentisinin “salgından korunma yöntemlerini anlatan eğitimlerin verilmesi” olduğu görülüyor. Buna paralel olarak ÇEİS Üyelerinde pandemi şartları nedeniyle düşen eğitim saatlerinin özellikle online eğitimlerle artırılması sektörün gündeminde. 

Evden/uzaktan çalışanların %76’sının pandemi sürecinde mesai saatleri dışında da çalıştığını ortaya koyan araştırma, evden çalışanların bu süreçte kendilerini “güvenli, esnek ve rahat” hissettiğini gösteriyor. Bu süreçte sahadan/ofisten çalışanlar ise kendilerini “yorgun, mutsuz ve sıkılmış” hissettiklerini belirtiyor.

Uzaktan Çalışanların Şirketlerine Olan Bağlılıkları Arttı 

Araştırma sonuçları evden/uzaktan çalışanların %62’sinin uzaktan çalışmadan çok memnun ve memnun olduğunu ortaya koyuyor. Aynı şekilde evden uzaktan çalışmanın kalıcı hale gelmesini isteyenlerin oranı %50’yi buluyor.

Evden/uzaktan çalışanların %39’u, sahadan/ofisten çalışanların %32’si bu dönemde şirketlerinde alınan önlemler ve hayata geçirilen uygulamalar sonucu motivasyonlarının arttığını belirtiyor.

Bu süreçte evden/uzaktan çalışanların %65’inin şirkete olan bağlılığının arttığını gösteriyor. Ofiste/sahada çalışanlarda ise bu oran %54 olarak sonuçlara yansıdı.

Evden/uzaktan çalışanların %69’u, sahada/ofiste çalışanların ise %52’si, “Covid-19 salgını sürecinde iş hayatımı etkileyen kişisel zorluklarla karşılaşmam halinde şirketimin bana destek olacağını düşünüyorum” yönünde görüş belirtiyor. Sektördeki “Çimento Ailesi” yaklaşımı çerçevesinde, çimento işverenlerinin bu dönemdeki desteklerinin ve yürüttüğü uygulamaların, çalışanlar tarafından da oldukça olumlu bir şekilde değerlendirildiği görülmektedir. Araştırmada ortaya çıkan bu oranlar, diğer sektörlerde yapılan benzer araştırmalardan çok daha yüksek.

Sektörümüzde Değişim Talepleri Ön Plana Çıkıyor 

Sektörü geleceğe hazırlama misyonu doğrultusunda, son zamanların en geniş katılımlı araştırmalarından birini gerçekleştirdiklerini ifade eden ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan, tüm dünyanın içinde bulunduğu dönüşüm dalgasının çimento sektörüne de yansıdığını, çalışanlarda değişim isteğinin ön plana çıktığını belirtti.

Bünyesinde 17.500 kişiyi istihdam eden çimento sektörünün, ağır sanayi kolları arasında yer almasına rağmen, pandemide verimlilik kaybı yaşamadığını ve istihdam sürekliliğinin sağladığını aktaran Şardan; “Küresel çapta etkilerini gösteren pandemi, hayatın her alanını olduğu gibi iş pratiklerimizi de etkiledi. ÇEİS ve çimento sektörü olarak bu zamana kadar hep çalışanlarımızın taleplerini önceliklendiren adımlar attık. Üretim sürecinde çalışan arkadaşlarımızın sağlığı için her türlü tedbiri aldık ve uygun olan departmanlarımızın evden çalışabileceği alt yapıyı sağladık. Bu bakımdan, çimento sektöründe yürütülen çalışmaların, çalışanlarda ciddi bir güven duygusu oluşturduğunu net şekilde görebiliyoruz.

Hibrit Çalışma Sistemi Sektörün Gündeminde Olabilir

“Covid-19’un Çimento Sektörü Çalışma Hayatına Etkileri Araştırması” sonuçlarını değerlendiren ÇEİS Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan, “Sektör çalışanlarında, şirketlerine yönelik bağlılığın arttığını görüyoruz. Çalışanlar bu süreçte şirketler tarafından ayrılan kaynağın farkındalar ve önemsendiklerini düşünüyorlar. Öte yandan, araştırma sonuçları, hem çalışanlar hem de yöneticiler açısından “haftada 2 gün uzaktan çalışma”nın en verimli model olduğunu ortaya koyuyor. Sektör çalışanlarımızın çeşitli talepleri ve gelişim istedikleri alanlar da bulunuyor. Sektörün bu talepleri de dikkate alacağını düşünüyorum. Özellikle, uzaktan çalışmayı başarıyla deneyimlemiş şirketlerimizin pandemi sonrasında hibrit çalışma sistemine geçebileceğini düşünüyoruz.” dedi.