ÇAYKUR noter kurasıyla 630 işçi alacak!

ÇAYKUR tarafından noter kurasıyla yapılacak 630 geçici işçi alımı için ilana çıkıldı. Peki son başvuru ne zaman?

ÇAYKUR noter kurasıyla 630 işçi alacak!
24 Şubat 2022 - 16:42
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, etkin ve verimli hizmet sunabilmek amacıyla yaş çay fabrikalarına işçi alımı yapacak.

İşçilerin 350’si Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun’daki yaş çay fabrikalarına alınacak.

100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne ise 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi alınacak.

Ayrıca Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasında 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasında 11 engelli geçici işçi istihdam edilecek.

Çaykur tarafından alınacak işçilerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre şu şartlar aranacak:

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

Bu şartlara ilave olarak geçici beden işçilerinin;  

- 18- 50 yaş aralığında,
- Erkek,
- En az İlkokul mezunu olması
- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İl ve İlçelerinde ikamet etmeleri gerekecek.


Çaykur Geçici İşçi Alımı Son Başvuru Tarihi Ne Zaman?

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, etkin ve verimli hizmet sunabilmek amacıyla yaş çay fabrikalarına yapacağı işçi alımları için son başvuru tarihi 4 Mart 2022 Cuma günü sona erecek.
 
Çaykur işçi alımı detayları için TIKLAYIN

SGK Dünyası