Çalışma süresi ne demek? Bir işçi 'Günlük ve haftalık' en fazla kaç sat çalıştırılabilir?

Çalışma süresi ne demek? Dinlenme süresi çalışma süresine dahil midir? Bir işçi günlük ve haftalık en fazla kaç sat çalıştırılabilir? (SGK Dünyası).

Çalışma süresi ne demek? Bir işçi 'Günlük ve haftalık' en fazla kaç sat çalıştırılabilir?
22 Mayıs 2022 - 13:56

- Çalışma süresi ne demek?
- Dinlenme süresi çalışma süresine dahil midir?
- Bir işçi günlük ve haftalık en fazla kaç sat çalıştırılabilir?

 

Çalışma süresi ne demek?

Çalışma süresi: 'İşçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süre'. 
 

Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır mı?

Ara dinlenmeleri: 'Ara dinlenmeleri, çalışma süresi sayılmaz.'
Açıklama:
-'Ara dinlenmeleri, iklim, mevsim, yöredeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak, yirmidört saat içinde kesintisiz oniki saat dinlenme süresi dikkate alınarak düzenlenir.'

 

Bir işçinin,

- günlük çalışma süresi en fazla kaç saattir?

Günlük çalışma süresi: 'Günlük çalışma süresi, her ne şekilde olursa olsun en fazla onbir (11) saattir (Hiç bir şkeilde günlük çalışma süresi 11 saati geçemez)'
 

Haftalık çalışma süresi en fazla kaaç saattir?

Haftalık çalışma süresi: 'Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş (45) saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.'
 

Günlük çalışma süresi nasıl bulunur?

'Haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde, bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra, çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesisuretiyle günlük çalışma süreleri belirlenir.'
(Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

SGK Dünyası