ÇALIŞANLAR ÖNEMLİ - Bu SGK Çıkış Kod'larını bilmelisiniz!

ÇALIŞANLAR ÖNEMLİ - Bu SGK Çıkış Kod'larını bilmelisiniz!
29 Mart 2021 - 20:59

İşten Çıkış Kodları

Ve Kıdem, İhbar - İşsizlik Maaşına Hak Kazanma Durumu*

SGK ÇIKIŞ KODUÇIKIŞ NEDENİKIDEM TAZMİNATI ALIR MI?İHBAR TAZMİNATI ALIR MI?İŞSİZLİK MAAŞI ALIR MI?
1Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından FeshiAlamazAlamazAlamaz
2Deneme Süreli İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından FeshiAlamazAlamazAlamaz
3Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)Alamazİşçi İhbar Süresine Uymamışsa İşverene İhbar ÖderAlamaz
4Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshiAlırAlırAlır
5Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesiAlırAlamazAlır
8Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyleAlırAlamazAlamaz
9Malulen emeklilik nedeniyleAlırAlamazAlamaz
10ÖlümAlırAlamazAlamaz
11İş kazası sonucu ölümAlırAlamazAlamaz
12AskerlikAlırAlamazAlır
13Kadın İşçinin EvlenmesiAlırAlamazAlamaz
14Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanmasıAlırAlamazAlamaz
15Toplu işçi çıkarmaAlırAlırAlır
16Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakliAlamazAlamazAlamaz
17İşyerinin kapanmasıAlırAlamazAlır
18İşin sona ermesiAlırAlırAlır
19Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)AlamazAlamazAlamaz
20Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)AlamazAlamazAlamaz
21Statü değişikliğiAlamazAlamazAlamaz
22Diğer NedenlerAlamazAlamazAlamaz
23İşçi tarafından zorunlu nedenle fesihAlırAlamazAlır
24İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesihAlırAlamazAlır
25İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesihAlırAlamazAlır
26Disiplin Kurulu kararı ile fesihAlamazAlamazAlamaz
27İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesihAlırAlamazAlır
28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesihAlır Alır
29İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesihAlamazAlamazAlamaz
30Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)AlamazAlamazAlamaz
31Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesihAlırAlırAlır
324046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesihAlırAlırAlır
33Gazeteci tarafından sözleşmenin feshiAlırAlamazAlır
34İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesihAlırAlırAlır
36KHK ile işyerinin kapatılmasıAlamazAlamazAlır
37KHK ile kamu görevinden çıkarmaAlamazAlamazAlamaz
39696 KHK ile kamu işçiliğine geçişAlamazAlamazAlamaz
40696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkışAlırAlırAlır

*2019 Yılı.


İşçinin iş sözleşmesinin her hangi bir nedenle sona ermesi

Bilindiği gibi, işçinin iş sözleşmesinin her hangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu durumun uygun işten çıkış kodu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) en geç 10 gün içinde bildirilmesi yasal zorunluluktur.

İşten çıkarma nedeninin doğru tespiti ve buna uygun SGK kodunun seçilmesi önem arz etmektedir. Zira seçilecek bu kod, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı ile işsizlik maaşı alıp almayacağını belirlemektedir. Hatalı bir kod seçimi, işçiyi mağdur edebileceği gibi aynı şekilde işvereni de haksız bir yükümlülük altına sokabilecektir.
 

Sigortalının işten ayrılış nedenine ilişkin doğru kod yazılmalıdır

İşçinin işten ayrılış bildirimi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi ile yapılır. Bu bildirgenin 16 numaralı bölümüne, sigortalının işten ayrılış nedenine ilişkin doğru kod yazılmalıdır.  Bu kod, işten ayrılış nedenine göre aynı bildirgenin arka sayfasında yer alan listeden seçilecektir (SGK360).


SGK Dünyası