Bunun NE olduğunu, biliyor musunuz?

Bunun NE olduğunu, biliyor musunuz?
06 Şubat 2021 - 11:13
-DİKKAT. Türkiye'nin nüfus yapısı değişiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yeni açıkladığı rakamlara göre, 'Yaşlı ve ortanca nüfus sayısı artıyor. Genç Nüfus azalıyor'.
 

AYRINTILAR!

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)'nın yeni açıkladığı 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları - 2020' raporunda önemli tespitlere yer veriliyor. 

TÜİK: Nüfus piramidindeki yapısal değişim - 'Türkiye'nin 2007 ve 2020 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.'
 

Yaşlı ve Ortanca Nüfus Artıyor - Genç Nüfus azalıyor
SGK Dünyası