Böbrek kanserinde immünoterapi kombinasyonları ile tedavi başarısı artıyor!

Böbrek kanserinde immünoterapi kombinasyonları ile tedavi başarısı artıyor!
25 Ekim 2021 - 12:36

- Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından sanal olarak düzenlenen ESMO Kongresi’nde açıklanan beş yıllık bir araştırmanın sonuçları, ileri evre veya metastatik böbrek kanserinde immünoterapi kombinasyonlarının kullanımının hastaların sağkalım oranını yüzde 48’e çıkardığını ortaya koydu. Kongreye katılarak böbrek kanseri tedavisiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden Prof. Dr. Faysal Dane sonuçların heyecan verici olduğunu dile getirdi.

 

ESMO Kongresi bu yıl 16-24 Eylül tarihleri arasında, COVID-19 pandemisi nedeniyle dijital ortamda gerçekleşti. Dünyanın saygın onkoloji uzmanlarının katıldığı kongrede birçok kanser türü farklı bakış açıları ve yaklaşımlarla ele alındı. Katılımcılar tarafından en ilgi gören konulardan biri de immüno-onkoloji kombinasyon tedavisinin böbrek kanseri tedavisindeki rolüne ilişkin veriler oldu. Yapılan klinik araştırmalar daha önce tedavi edilmemiş ileri evre veya metastatik renal hücreli karsinom hastalarında immünoterapi kombinasyonlarının beş yılın sonunda en uzun sürdürülebilir genel sağkalım gösterdiğini ortaya koydu.

ESMO 2021’e katılarak böbrek kanseri tedavisiyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Faysal Dane böbrek kanseri tedavisine yönelik paylaşılan güncel sonuçların heyecan verici olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Faysal Dane “Bu araştırmayla beraber ikili immünoterapi kombinasyonu ile tedavinin başlangıcından beş yıl sonra hastaların neredeyse yarısının hayatta kaldığını gözlemledik. Tarihsel olarak, metastatik veya ileri evre böbrek kanseri tanısı alanların beş yıllık sağkalım oranı yüzde 13 iken, ikili immünoterapi kombinasyon tedavisinin beş yıllık araştırma sonuçlarına göre sağkalım oranının yüzde 48 olduğu kaydedildi. Ayrıca immunoterapi kombinasyonları ile tedavi edilen hastalarda daha fazla tümör yanıtı gözlemlendi. İleri evre renal hücreli karsinomla ilgili bu klinik çalışmaya katılan hastaların yaklaşık yarısının beş yıldan uzun yaşadığını gözlemledik. Bu veriler “immüno-onkolojik kombinasyon tedavilerinin kalıcı ve uzun dönemli sağkalıma yönelik kayda değer olumlu etkisi olduğuna işaret ediyor” dedi.

 

Bu hastalıktaki sağkalım verilerinin immünoterapi kombinasyonuyla ilgili araştırmalar arasında en uzun vadeli takip sonucunu ortaya koyduğunu söyleyen Prof. Dr. Faysal Dane; “Kongrede paylaşılan bilimsel çalışma sonuçları sayesinde metastatik renal hücreli karsinom tedavisinde önemli ilerlemeler olduğunu görmek memnuniyet verici. İkili immünoterapi kombinasyonlarının birçok kanser türünde hastaların sağkalım sonuçlarını iyileştirmede ne kadar benzersiz bir rol oynadığını gözler önüne seriyor” yorumunda bulundu.

 

İmmüno-Onkolojik tedavi nedir?

Kanser, halen en ciddi halk sağlığı sorunlarından birisi olup, tüm dünyada görülen en yaygın ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 2020 yılı Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl kanser nedeniyle yaklaşık 10 milyon kişi hayatını kaybetmektedir. İmmüno-Onkolojik tedavi, üzerinde çok büyük Ar-Ge araştırmaları yapılan kansere karşı geliştirilen yeni bir tedavi yöntemidir. Kelime anlamı olarak, “immüno” bağışıklık sistemini, “onkoloji” ise kanseri temsil etmektedir. Geleneksel tedavi yöntemlerinde süreç, doğrudan kanserli bölge üzerine odaklanmaktadır. İmmüno-Onkolojide ise tedavi, vücudun doğal savunma sistemi olan bağışıklık sisteminin kanserle mücadele etmesi prensibi üzerine kuruludur. Farkındalığı artmış bağışıklık sistemi, kanser hücrelerinin yok edilmesinde daha etkili bir rol oynayarak iyileşme sürecini destekler. Gerçekleştirilen klinik araştırmaların sonuçlarına göre, kanser tedavisinde İmmüno-Onkolojik ilaçlar kullanıldığında uzun dönem sağkalım oranları artmaktadır. Bununla birlikte bu ilaçların yan etkileri de diğer kanser ilaçlarına göre daha yönetilebilir olduğundan hastaların tedavi sürecindeki yaşam kalitesi de artmaktadır.


SGK Dünyası