Biliyor musunuz, İşçi - İşveren - İşyeri Ne demek?

Biliyor musunuz, İşçi - İşveren - İşyeri Ne demek?
24 Mart 2021 - 00:37

- İşçi Ne Demek?

- İşveren Ne Demek?

- İşyeri ne demek?

- İş İlişkisi Ne demek?

Nereler İşyeri Sayılır?


AYRINTILAR!


İşçi: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi.

İşveren: İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar.

İş İlişkisi: İşçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye, iş ilişkisi denir.

İşyeri: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddİ olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birim'.
 

Nereler İşyeri Sayılır?

- 'İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır.'.

- 'İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.'

Bilgi için kaynak: İş Kanunu

SGK Dünyası