Balthazard formülü ne demek?

İşçi ve işverenler, 'Balthazard formülü' ne demek biliyor musunuz?

Balthazard formülü ne demek?
20 Mayıs 2022 - 08:27
- Balthazard formülü ne demek ya da nedir?...

Balthazard formülü

Balthazard formülü: 'Bireyin engel oranı belirlenirken birden fazla engeli olanlar için kullanılan hesaplama şekli'
Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu

 

Engellilik nedir?

- Engelli birey.
- Engellilik durumu.
- Tam bağımlı engelli birey.
- Kısmi bağımlı engelli birey.

Engelli Birey: 'Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen birey'.
Engellilik Durumu: 'Bireyin doku, organ ve/veya fonksiyon ve psikiyatri tanısı ve buna bağlı muhakeme yeteneği kaybından kaynaklı engelliliğini uluslararası yöntemleri temel alarak belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamalar'.


Kısmi Bağımlı Engelli Birey: 'Doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı ve/veya psikiyatri tanısına bağlı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesi gereken fonksiyonel bağımsızlık ölçeklerine göre günlük yaşam aktivitelerini yardım alarak gerçekleştirebileceğine karar verilen birey'
Tam Bağımlı Engelli Birey: 'Engel durumuna göre engel oranı %50 ve üzeri olduğu tespit edilenlerden doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı ve/veya psikiyatri tanısı bağlantılı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesine göre günlük yaşam aktivitelerini yardım almasına rağmen kendi başına gerçekleştiremediğine karar verilen birey'
 

Sigorta Sözlüğü,
En Çok Kullanılan Sosyal Güvenlik Terimleri

- tıklayın...


SGK Dünyası