Bağışçılarımızı Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezleri'ne Bekliyoruz

Bağışçılarımızı Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezleri'ne Bekliyoruz
07 Mayıs 2021 - 16:10

- 1kişi1000kişi projesi 8 Mayıs 2021 Talasemi Günü odağında Nobel İlaç, Türk Kızılay, Türk Hematoloji Derneği ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneği iş birliği ile ‘1 kişi kan verir, 1000’lerce kişiye umut olur’ sloganı kullanılarak hayata geçirildi. 1kişi1000kişi projesi ile COVID-19 pandemisi nedeniyle kan bağışı sayılarındaki azalmaya dikkat çekilerek kan bağışında bulunmak isteyen bireyleri Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezleri’ne davet etmek ve kan bağış sayılarında artış sağlamak amaçlanıyor.
 

AYRINTILAR

Hastanedeki her 10 hastadan birinin kan nakline ihtiyacı oluyor. Kaza, anemi, kanser ve kalıtsal kan hastalığı olan hastaların tedavisi için sürekli kan ürünlerine gereksinim duyuluyor. Ülkemizde binlerce kalıtsal kan hastalığına sahip birey ve kanser hastasının sürekli kan nakline ihtiyacı bulunuyor. Örneğin talasemi hastalığı dünyada ve ülkemizde en sık görülen kalıtsal kan hastalığıdır. Talasemi hastaları hastalık tipi ve şiddetine göre 3-4 haftada 1 kan transfüzyonuna ihtiyaç duyabiliyor. Bu hastalarda kan naklinin tedavinin ana öğesi olması sebebiyle kan bağışı hayati bir öneme sahiptir. (1)Pandemi döneminde azalan kan bağışları, kan nakli olmadan hayatlarını devam ettiremeyecek bu hastaların zor günler geçirmesine sebep olmaktadır. 1kişi1000kişi projesi ile pandemi koşullarında azalan kan bağışı sayılarının artırılması için teşvikte bulunmak ve kronik kan hastalıkları hakkında farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir.

Proje kapsamında 1kisi1000kisi.com web sitesinde yaşam kaynağı ve tedavi aracı olarak kan, kronik hastalıkların tedavisinde kan bağışının önemi ve kan bağışı hakkında sık sorulan sorular gibi içerikler yer alıyor. Ayrıca; sosyal medyada yayınlanan farkındalık filmleri, Türk Kızılay Kan Hizmetleri Kan Bağışçısı Yönetimi Müdürü Dr. Metin Kalender ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Kan Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karakaş ile çekilen uzman bilgi videolarıyla düzenli kan bağışı, kan bağışı sonrası beslenme, talasemi ve orak hücreli anemi gibi kronik kan hastalıkları hakkında farkındalık oluşturularak kan bağışı sayılarının artırılması amaçlanıyor.
 

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek proje ile ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti: ‘’İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde, ülkemizde kan bağışı sayılarının azalması, kan nakli olmadan hayatını devam ettiremeyecek hastalarımızın zor günler geçirmesine neden olmaktadır. Düzenli kan bağışı sayesinde kan ürünlerinin kesintisiz olarak temini kanser ve kalıtsal kan hastalıklarına sahip erişkin ve çocuk hastalar için hayati önem taşımaktadır.

Bu kampanyayı, diğer kan bağışı kampanyalarından ayıran en önemli nokta, kanser ve kalıtsal kan hastalıklarına sahip kişiler için sıklıkla kan nakline ihtiyaç duyulduğunun vurgulanması ve bu konuda bir farkındalık yaratması olmuştur. Ayrıca bağışların azaldığı dönemde yapılan kampanyanın, hastalar ve hasta yakınlarının umudunu artırması amaçlanmıştır. Özellikle koronavirüs nedeniyle kan bağışının azaldığı bugünlerde, hijyenik koşullara sahip Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezleri’nin yeni bağışçılarını beklediğini tekrar hatırlatıyoruz. Çünkü 1 kişi kan verir, 1000’lerce kişiye umut olur.’’
 

Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. G. Hayri Özsan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu noktaları vurguladı: “Pandemide vaka sayılarının arttığı dönemlerde kan bağışındaki azalmanın getirdiği sıkıntıları kan hastalıkları ile uğraşan biz hematologlar başta olmak üzere tüm hekimler, hasta ve hasta yakınları beraberce yaşıyoruz. Kan transfüzyonunun hayati öneme sahip olduğu hastaların ve ailelerinin durumları ile ilgili farkındalık yaratmayı amaçlayan 1kişi1000kişi projesini destekliyoruz. Bağışçılarımız hem hastalarımızın hem de bizlerin umudu olan adsız kahramanlardır.”
 

Bağışçıları kan vermeye davet eden Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Bağışçısı Kazanımı Müdürü Dr. Metin Kalender ise şu bilgileri verdi: “Türk Kızılay Kan Hizmetleri, Faaliyetlerini ülke genelinde18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağışı Merkezi, onlara bağlı kan alma birim ve ekipleriyle sürdürmektedir. Kan bağışını gönüllü bağışlarla elde eden Kızılay; kanları bileşenlere ayırmakta, laboratuvar testlerine tabi tutmakta, uygun koşullarda saklamakta ve hastanelere belirli bir plan dâhilinde nakil etmektedir. Kan, yalnızca insanda bulunan bir ilaç olması sebebiyle bağışların sürekliliği önem arz etmektedir. Tüm hastanelerin kan ihtiyaçları ancak bu şekilde karşılanabilmektedir.

Özellikle içinde bulunduğumuz dönemlerde önemi bir kat daha artmış olan kan ihtiyacı için vatandaşlarımızın duyarlılığına güvenimiz sonsuzdur. İyilik yapmak ve hiç tanımadığı birden fazla kişiye fayda sağlayabilmek duygusuyla bağışlarını yapan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte özellikle kısıtlamaların olduğu günler başta olmak üzere herkesi kan bağışı noktalarımıza davet ediyoruz.”


SGK Dünyası