Avukat ve Uzman Alımı - Resmi Gazete de yayınlandı!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve AFAD, avukat ve uzman alımı için duyuru yaptı. Duyurular, Resmi Gazete de yayınlandı.

Avukat ve Uzman Alımı - Resmi Gazete de yayınlandı!
11 Nisan 2022 - 04:52
- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve AFAD, avukat ve uzman alımı için duyuru yaptı. Duyurular, bugünkü Resmi Gazete de yayınlandı (11 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete).


Ayrıntılar...
 

Gelir İdaresi Başkanlığı

- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
'Başkanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerine Avukat pozisyonu için toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.'

Ayrıntılar için tıklayın: Gelir İdaresi Başkanlığından:
 

AFAD
- SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI SINAV DUYURUSU
'İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.'
Ayrıntılar için tıklayın: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:


SGK Dünyası