Askerlik borçlanmasının püf noktaları!

Askerlik borçlanmasının püf noktaları!
13 Ekim 2021 - 08:50

- EMEKLİ OLACAKLAR İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASININ PÜF NOKTALARI!

- ASKERLİK BORÇLANMASI, HANGİ DURUMDA EMEKLİ MAAŞINI ARTIRIR?

- ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA BAŞLANGICINI GERİYE ÇEKER Mİ?

 

AYRINTILAR!

Vatani görevini yapmak için askere giden işçinin askerlik süresi içinde sigortalı olarak çalışması mümkün değildir. Bu nedenle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile askere giden kişilere bazı haklar verilmiştir.

Bu hakların en önemlilerinden biri, askerlik borçlanmasıdır. Çalışanlara, askerlik süresinde çalışmadığı günler için geriye dönük borçlanma hakkı tanınması askerlik borçlanması olarak bilinmektedir.  Askerlik borçlanması işçinin sigorta başlangıç tarihini geriye çekmek ve prim gün sayılarını artırmak için yapılmaktadır.

Askerlik borçlanması ile erkek işçi; askerlikte (veya yedek subay okulunda öğrenci olarak) geçirdiği zaman dilimine karşılık gelen primleri sonradan ödeyerek, geriye dönük sigorta primi ya da prim gün sayısı kazanır. Yani işçi hem sigortalılık süresini öne çekebilir hem de prim gün sayısını artırabilir.

Askerlik borçlanmasına başvurmak isteyen işçi; Sosyal Güvenlik Kurumuna bir dilekçe ile başvurup askerlik borçlanması yapmak istediğini belirtmelidir. İşçi Sosyal Güvenlik Kurumu’na vereceği borçlanma dilekçesinde, günlük kaç lira üzerinden borçlanmak istediğini belirtmelidir.

Askerlik borçlanması, işçinin prime esas günlük kazancının alt ve üst sınırları arasında olmak kaydı ile işçi tarafından belirlenecek günlük kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplanmaktadır.
 

Daha ayrıntılı şekilde anlatacak olursak;

Alt Sınır: Brüt asgari ücretin %32’lik bir dilimidir.

Üst Sınır: Brüt asgari ücretin altı buçuk(7,5) katının %32’lik dilimidir.

2021 yılında Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenen brüt asgari ücret 3.577,50 TL olduğuna göre;

2021 yılı günlük en düşük askerlik borçlanma tutarı 38,16 TL,

2021 yılı günlük en yüksek askerlik borçlanma tutarı 286,20 TL olacaktır. 

İşçi iki miktar arasında belirlediği bir tutar üzerinden ödeme yapabilir. Hesaplama şu şekilde yapılmaktadır;

(İşçinin borçlanacağı gün sayısı) x 38,16 TL.
 

ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİ MAAŞINI ARTIRIR MI?

İşçinin askerlik borçlanma miktarı, emeklilik maaşına etki etmekte, daha yüksek düzeyden borçlanan kişinin emekli aylığı daha yüksek düzeye çekmektedir.

Özelikle 2000 yılından önceki süreyi tavandan borçlanma, emekli aylığını daha fazla etki etmektedir. 1990-2000 arasında askerlik borçlanması, aylıklarında ciddi artış sağlamaktadır. Borçlanılacak süre 2000 yılından sonraya tekabül ediyorsa, borçlanmanın emekli aylığına etkisi daha sınırlıdır.
 

ASKERLİK BORÇLANMASI NE KADAR SÜREDE ÖDENMELİDİR?

Askerlik borçlanması talebinde bulunan işçi Sosyal Güvenlik Kurumuna verdiği dilekçede günlük kaç lira üzerinden borçlanmak istediğini belirtecektir. İşçinin borçlanma talebi Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygun görülürse hesaplanan tutar işçiye tebliğ edilecektir. İşçi tebliğ kendine ulaştığı tarih itibariyle 1 ay içerisinde borcunun tamamını ödemelidir.

 

ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA BAŞLANGICINI GERİYE ÇEKER Mİ?

Eğer işçi, askere ilk sigortalı olduğu tarihten sonra gittiyse, askerlik borçlanması sigorta başlangıç tarihini geriye çekmemektedir. 
Örneğin işçinin ilk sigortalılık tarihi 23/03/2015 ve askerlik tarihi 23/03/2016-23/09/ 2016 tarihleri arasındaysa, işçinin askerlik borçlanması yapması, sigorta başlangıcını 23/03/2015 tarihinden geriye çekmemektedir.
Fakat işçinin askerlik  yaptığı dönem, ilk sigortalı olduğu tarihten önce ise; bu durumda askerlik borçlanması işçinin sigorta başlangıcını geriye çekmektedir. Bu durumda işçinin askerlik borçlanması sonucunda ilk sigortalılık tarihi, borçlandığı gün kadar geriye çekilmektedir.
Askerlik borçlanmasının sigortalılık başlangıcını geriye çekmesinde, askere gidilen ilk tarih değil borçlanılan gün sayısı önem kazanacaktır. Yani ilk sigorta başlangıcı yapılan tarihten, borçlanılan gün sayısı kadar geriye gidilecektir.
İşçinin askerlik tarihi, ilk sigortalılık tarihinden sonra ise ödenen gün sayısı kadar primde artış olur.


SGK Dünyası