Ar-Ge personeli alacak!

Ar-Ge personeli alacak!
06 Ocak 2021 - 22:33
-TÜBİTAK, Ar-Ge personeli alacak.

AYRINTILAR!
TÜBİTAK BİLGEM (ULUSAL ELEKTRONİK VE KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ) Ar-Ge personeli alacak. 

'Şartlar: 

İşin Tanımı ve Özellikl
eri
Yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 10

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ 1.2- Adaylarda Aranacak Özel

Koşullar 1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2020 – 2021.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.'