ANKET: Türkler salgının etkileri için daha endişeli - Süresi için ise daha iyimser

ANKET: Türkler salgının etkileri için daha endişeli - Süresi için ise daha iyimser
20 Nisan 2021 - 12:42

BNP Paribas Cardif, “Kriz Döneminde Sigorta ile Koruma ve Planlama” (Protect & Project Oneself in Times of Crisis) konusunda global geniş çaplı bir anket* düzenledi. Anket sonuçları, Türk katılımcıların Avrupalılara kıyasla gelir kaybı ve sağlık alanında daha endişeli olduğunu gösterdi. Öte yandan, Türkiye’den ankete katılanların % 64’ü salgının etkilerinin üç yıldan daha az süreceğini düşünüyor.

 

AYRINTILAR

Değişen Dünyanın Sigortacısı” BNP Paribas Cardif’in düzenlediği ankette, COVID-19’un etkileri ve gelecek beklentileri analiz edildi. Anket sonuçları, Avrupalıların yüzde 52’sinin, Türklerin ise yüzde 64’ünün salgının üç yıldan daha kısa süreceğini düşündüklerini gösterdi. Kredi bağlantılı sigortaların da değerlendirildiği ankette, ürünün bilinirlik seviyesinde son iki yılda çok büyük bir değişiklik yaşanmadığı gözlemlendi. Türkiye’den ankete katılanların yüzde 75’i kredi bağlantılı sigortalardan haberdar olduğunu ifade ederken, Avrupa’da ise bu oran yüzde 70 oldu.

Anket sonuçları global düzeyde COVID-19 sebebiyle yaşanan krizin, yalnızca yeni endişeleri ortaya çıkarmakla kalmadığını, aynı zamanda insanların günlük yaşamını ve gelecek planlarını da temelden etkilediğini gösterdi. Ankete katılanların dörtte üçü, salgın nedeniyle en az bir ekonomik olumsuzlukla karşılaştığını belirtti. Türkiye sonuçlarına göre ise katılımcıların yüzde 67’si** salgına bağlı olarak gelir kaybı yaşadığını ifade etti.

 

“Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için sigortayı daha erişilebilir kılmak için varız.”

BNP Paribas Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kişmir düzenlenen anketle ilgili şunları belirtti: “Hem global, hem Avrupa, hem de Türkiye sonuçlarını detaylıca incelediğimizde krizin, özellikle işsizlik riskine dair daha fazla korunma ihtiyacını tetikleyen bir endişeyi beslediğini görüyoruz. ‘Değişen Dünyanın Sigortacısı’ olarak insanların yaşam standartlarını koruyabilmesi ve gelecek planlarını hayata geçirebilmesi için kendimizi sorumlu hissediyor, uzman kadromuzla değer yaratacak çözümler sunuyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için sigortayı daha erişilebilir kılmak için varız.”

*Metodoloji: Anket çalışması 4 - 29 Ocak 2021 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri bireyleri temsilen hanehalkında bankacılık ve sigortacılık ile ilgili kararlardan sorumlu kişileri kapsayacak şekilde yapılmıştır. Yaş sınırlamaları her ülkeye göre değişiklik göstermektedir: Avrupa’da 65 yaş (Türkiye’de 50), Latin Amerika’da 59 ( Peru’da 55), Asya’da 55 ( Çin’de 50) olmak üzere 21 bin kişi katılım göstermiştir. Her ülkede yaş, cinsiyet ve bölgeye göre temsili örneklem sağlayan kotalar uygulanmıştır. Bazı sorular, Ipsos çevrimiçi tablet, akıllı telefon ve bilgisayar aracılığıyla yanıtlanmıştır. Anket sonuçları cinsiyet, yaş ve bölgeye göre analiz edilmiştir. 

** Yüzdesel oran, soruya “Ücretimde/gelirimde geçici bir azalma oldu”, “Çalışma saatlerimde geçici olarak bir azalma yaşandı.”, “Ücretimde/gelirimde kalıcı bir azalma yaşandı”, “Geçici işi kaybettim”, “ İş kaybı” cevaplarından en az birine evet diyenlerin  penetrasyon oranıdır. 


SGK Dünyası