2022 Yılında SGK Emzirme Yardımı (Süt Parası) ve Cenaze Ödeneği Ne Kadar Oldu?

Emzirme Ödeneği ve Cenaze Yardımının miktarı her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Peki 2022 yılında uygulanacak Emzirme Yardımı ve Cenaze Ödeneğinin miktarı ne kadar?

2022 Yılında SGK Emzirme Yardımı (Süt Parası) ve Cenaze Ödeneği Ne Kadar Oldu?
07 Şubat 2022 - 16:12
Emzirme ödeneği, süt parası olarak da ifade edilen ve SGK tarafından ödenen bir doğum yardımıdır.

Emzirme ödeneği, analık sigortasından yararlanan kadın işçiye veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması sebebiyle sigortalı erkeğe veriliyor. Yani doğum yapan kadın çalışıyorsa kendisine, çalışmıyorsa sigortalı çalışan eşine emzirme yardımı ödenmektedir.

Emzirme ödeneği  doğan her çocuk için, doğuma bağlı ve bir kereye mahsus ödeniyor. Ödeneğin miktarı da her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Peki 2022’de süt parası ne kadar oldu?


SGK tarafından yayınlanan bir genelge ile 2022 yılı emzirme ödeneği miktarları açıklandı. Genelgedeki ilgili bölüm şöyle:


“Emzirme ödeneği:

5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır. Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 36,08 olduğu dikkate alındığında, 2021 yılında 232,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2022 yılında 316,00 TL olacaktır.

Buna göre 2022 yılındaki emzirme ödeneği miktarı; 316,00 TL’dir.

4/A kapsamındaki sigortalılar ile 4/B kapsamında kendi adına ve hesabına çalışan sigortalılar bu haktan yararlanabilirler. Yani süt parası işçi statüsünde çalışan sigortalılar ile esnafları kapsayan bir yardımdır. Doğum yardımından yararlanabilmek için 4/A’lılar için doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olmalı gerekmektedir. 4/B’liler için ise doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış olması, bunun yanında prime ilişkin tüm borçların ödenmiş olması, emzirme ödeneğine hak kazanabilmeleri için ön koşuldur.

SGK tarafından ödenen cenaze yardımının tutarı da aynı Genelge ile belirlenmiştir.

“Cenaze ödeneği:

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir. Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır. Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 36,08 olarak açıklanması nedeniyle 2021 yılında 918,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2022 yılı için 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.”

Buna göre iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hayatını kaybeden sigortalılar ile emekli maaşı alırken vefat eden ya da 360 gün sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine 2022 yılında SGK tarafından 1.250 TL ölüm yardımı ödenecektir. Bu ölüm yardımı, toplu sözleşme ile tanınan ya da Borçlar Kanunundan kaynaklanan ölüm yardımlarından ayrı olarak SGK tarafından ödenmektedir.

SGK Dünyası